Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Rekrutacja

Przyjęcia do klas pierwszych ponadpodstawowych
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
rok szk. 2021/2022

!!!!!REGULAMIN REKRUTACJI!!!!!

SZKOŁY - prezentacje kierunków kształcenia

Prezentacja aktywności pozalekcyjnej:

 Prezentacja w Power Point

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I WOLONTARIATU


DOKUMENTY

 


PODSTAWY PRAWNE