Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Efekty realizacji projektów

Logo projektu

335 TYSIĘCY NA NOWOCZESNY SPRZĘT DYDAKTYCZNY

Pomimo pandemii sprawnie realizujemy drugi projekt unijny, na skutek którego doposażyliśmy właśnie szkołę w sprzęt dydaktyczny za kwotę 335 tys. zł. Kupiliśmy m. in. 114 komputerów stacjonarnych z profesjonalnym oprogramowaniem, 6 projektorów multimedialnych z ekranami, 7 drukarek laserowych i 1 sieciową, 20 telefonów internetowych i 20 słuchawek oraz kompletne wyposażenie pracowni logistycznej, ekonomicznej i hotelarskiej. W 7 naszych pracowniach komputerowych sprzęt został wymieniony na nowy, a znajdujące się tam dotychczasowe komputery posłużą jako materiał do praktycznej nauki w przedmiocie urządzenia techniki komputerowej. Dodatkowo 120 uczniów bierze udział w szkoleniach: programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, projektowanie grafiki komputerowej i prowadzenie obsługi biura. Czworo nauczycieli bierze udział w szkoleniu programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D. Uczniowie będą też uczestniczyć w płatnych stażach zawodowych w okresie wakacji.

Przypomnijmy, że we wcześniejszym projekcie wzięła udział grupa 88 uczniów Zespołu Szkół, która uczestniczyła w szkoleniach oraz miesięcznych płatnych stażach zawodowych w zakresie: programowania i obsługiwania procesu druku 3D, przygotowania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia,  wykonywanie usług kelnerskich, kursu baristy i barmana. W ramach realizacji projektu wyposażona została pracownia informatyczna na 24 stanowiska pracy i 2 drukarki 3D oraz doposażona w sprzęt AGD pracownia hotelarska. Całkowita wartość obu projektów wynosi 2 mln 200 tys.

Od roku 2022 natomiast szkoła będzie realizować trzeci projekt unijny na kwotę 1 mln 300 tys. dzięki któremu otrzymamy nowoczesną pracownię samochodową, a 110 uczniów będzie brało udział w takich szkoleniach, jak programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, projektowanie grafiki komputerowej, serwis napojów mieszanych i alkoholi, wykonywanie makijażu fotograficznego, obsługa kas fiskalnych, diagnosta samochodowy. Całkowita wartość wszystkich trzech projektów wyniesie 3 mln 500 tys.

Projekty "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim edycja 1 oraz 2 realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.1

Artykuły