Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Informacje dla maturzystów

MATURA 2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

PRZYBORY NA EGZAMINACH

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku (str 4)

EGZAMIN Z INFORMATYKI

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

OPŁATY

Opłata za egzamin maturalny (absolwenci przystępujący ponownie do egzaminu)

INFORMATORY

INFORMATORY PRZEDMIOTOWE UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY w organizacji EM w FORMULE 2021 z dnia 29.12.2020r. ( czytaj ANEKS 2021 przy każdym przedmiocie)

ZBIORY ZADAŃ

Materiały dla uczniów i nauczycieli, w szczególności zbiory zadań

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Wykaz tematów na maturę ustną z języka polskiego dla uczniów zdających egzamin ustny w starej formule
(obowiązują od sesji 2014/15 na kolejne lata)

OKE WROCŁAW - informacje dla zdających

Informacje o egzaminie maturalnym