Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Harmonogram egzaminu

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie
(sesja czerwiec 2022)

Formuła 2019  -  uczniowie klas trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia.* Na egzamin zawodowy zgłaszamy się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, obowiązkowo 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu części pisemnej i części praktycznej. Zdający obowiązkowo posiada długopis z czarnym tuszem i przybory określone w komunikacie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na sesje czerwiec 2022 r. Na egzamin praktyczny obowiązkowo zgłaszamy się w ubraniu określony w przepisach BHP zawodu.
Szczegółowy wykaz zdających w salach egzaminacyjnych wywieszony zostanie 16 maja 2022 na  tablicy informacyjnej obok sekretariatu szkoły.

*T-uczniowie klas technikum, B-uczniowie branżowej szkoły I stopnia

I. Część pisemna forma elektroniczna 02-03.06.2022

Termin egzaminu

Sala egzaminu/miejsce

Kwalifikacja / szkoła / zawód

02.06.2022  godz. 8.00 -etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.

Gabinet nr 55

HAN.01  B -sprzedawca

HGT.02  B - kucharz

 

02.06. 2022 godz. 8.00 
-etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.

Gabinet nr 58

HAN.01 B- sprzedawca

02.06.2022 godz. 10.00 
-etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 

Gabinet nr 58

BUD.12 B-murarz-tynkarz

HAN.01  B- kucharz

MEC.08  B- ślusarz

MOT.05 B-mechanik poj. samochodowych

02.06.2022 godz. 10.00 
-etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.

Gabinet nr 55

EKA.04 TE

HGT.03 TH

 

02.06.2022 godz. 12.00 
-etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
                       

Gabinet nr 58

DRM.04 B- stolarz

DRM.05 B- tapicer

ELE.01 B- elektryk

ELE.02 B- elektromechanik

ELM.02 B- elektronik

ROL.04 B- rolnik

SPC.01 B- cukiernik

03.06.2022 godz. 8.00
 
-etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 

Gabinet nr 55

INF.02  TI                 

03.06.2022 godz. 8.00
 
-etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 

 Gabinet nr 58

INF.02  TI

03.06. 2022 godz. 10.00
 -etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 
                       

  Gabinet nr 58

INF.02  TI

 

03.06. 2022 godz. 10.00
 -etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 
                    

 Gabinet nr 55

  INF.02  TI

 

03.06. 2022 godz. 12.00
 -etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 
                

Gabinet nr 58

HGT.03 TH

03.06. 2022 godz. 12.00
 -etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 
                  

 Gabinet nr 55

HGT.03 TH

03.06. 2022 godz. 14.00
 -etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 

Gabinet nr 58

SPL.01 TL

03.06. 2022 godz. 14.00
 -etap pisemny
-forma elektroniczna
-60 min.
 

Gabinet nr 55

SPL.01 TL

INF.02  TI

II. Część praktyczna  01-18.06.2022

08.06.2022 godz. 8.00
/etap praktyczny 180 min/D/K           

Gabinet nr 55

 

EKA.04    TE       

 

06.06.2022

godz.8.00, 12.30, 17.00
/etap praktyczny 150 min/ W         

Gabinet nr 68

 

 

INF.02  TI         

 

 

 

07.06.2022

godz.8.00,12.30,17.00
/etap praktyczny 150 min/ W         

 Gabinet nr 68

INF.02 TI

08.06.2022

Godz.8.00, 12.30, 17.00
/etap praktyczny 150 min/

Gabinet nr 68

INF.02 TI

09.06.2022

Godz.8.00, 12.30
/etap praktyczny 150 min/      

Gabinet nr 68

INF.02 TI

10.06.2022

godz.8.00,12.30,17.00
/etap praktyczny 150 min/

Gabinet nr 68

 

INF.02 TI

 

13.06.2022

godz.8.00,12.00,16.00
/etap praktyczny 120 min/

W03

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939,
Namysłów 46-100,
ul Puławskiego 10

MEC.08 B- ślusarz

08-09.06.2022

godz.8.00, 12.00, 16.00
/etap praktyczny 120  min
/

Pracownia żywienia

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Orła Białego
Międzybórz 56-513
ul. Wrocławska 2

HGT.02 B- kucharz

07.06.2022

godz.12.30
/etap praktyczny 150 min/

Sala  nr 12
Powiatowe Centrum Kształcenia
Oleśnica 56-400
ul Wojska Polskiego 67

DRM.05 B-tapicer

11.06.2022

godz.12.30
/etap praktyczny 180 min
/

 Sala nr 12

Powiatowe Centrum Kształcenia
Oleśnica 56-400
ul wojska Polskiego 67

DRM.04 B-stolarz

06.06.2022

godz.8.00
/etap praktyczny 180 min /

Sala 05 budynek D

Centrum Kształcenia  Zawodowego
Wrocław 53-611,
ul. Strzegomska 49a

ELE.02 B-elektryk

 

10.06.2022

godz.8.00
/etap praktyczny 180 min/ 

Sala 202 budynek A

Centrum Kształcenia Zawodowego
Wrocław 53-611,
ul. Strzegomska 49a

ELE.01 B-elektromechanik

02.06.2022

godz.17.00
/etap praktyczny 150 min.
/

Sala nr 03

 Branżowa Szkoła I stopnia w Oleśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy 56-400,
ul. Wojska Polskiego 8

SPC.01 B-cukiernik

 

15.06.2022
godz.8.00, 12.30
/etap praktyczny  180 minut/  

Sala nr 003

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych  im. Jana III Sobieskiego
Świdnica 58-100
ul .Wałbrzyska 35-37  

ELM.02 B-elektronik

07.06.2022 godz.12.30
/etap praktyczny  120 minut /

1W/plac

Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki
Namysłów 46-100,
ul Puławskiego 3     

ROL.04 B-rolnik

06.06.2022 godz.14.00
/etap praktyczny 210 min/   

8/CKPIU

Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego
Góra 56-200
ul. Armii Polskiej 15a  

BUD.12 B-murarz –tynkarz

01.06.2022

godz.9.00
/etap praktyczny 150 minut /D        

 Duża sala gimnastyczna

HGT.03 TH

01.06.2022

godz.9.00
/etap praktyczny 120  minut /D      

Mała sala gimnastyczna

 

SPL.01   TL         

10.06.2022

godz.8.00, 12.30, 17.00
/etap praktyczny 150 minut /W

 Sal 10W

Wrocław  ZS nr 2
ul. Borowska 105

MOT.05 TS             

 

 

11.06.2022
godz.8.00
etap praktyczny 150minut/ W

Sal 10W
Wrocław  ZS nr 2
ul Borowska 105

MOT.05   TS         

 

11.06.2022

godz.12.30, 17.00

etap praktyczny 150 minut /W

Sal 10W
Wrocław  ZS nr 2
ul Borowska 105

MOT.05    B–mechanik poj. samochodowych       

15.06.2022
godz.17.00
/etap praktyczny 150 min/ W            

 gabinet nr 7

HAN.01  B- sprzedawca 

17.06.2022
godz.8.00,12.30,17.00
/etap praktyczny 150 min/   W            

gabinet nr 7

HAN.01  B-sprzedawca 

18.06.2022
godz.8.00,12.30,17.00
etap praktyczny 150 min/ W              

 gabinet nr 7

HAN.01  B-sprzedawca 

 

III. Sesja poprawkowa - podstawa programowa 2017

20.06.2022-godz. 9.00

 /egzamin praktyczny  D
sala gimnastyczna nr 6 TG.12 TH

20.06.2022-godz. 13.00

 /egzamin praktyczny  D
sala gimnastyczna nr 6

TG.13 TH

MG.43 TS

21.06.2022-godz. 10.00

-egzamin pisemny forma elektroniczna 
60 minut        
      
gabinet nr  55

Operator egzaminu

Paulina Jasińska 

TG.13 TH

EE.08  TI

21.06.2022-godz. 12.00

-egzamin pisemny forma elektroniczna 
60 minut               
gabinet nr  55

Operator egzaminu

Paulina Jasińska 

EE.09 TI

22.06.2022-godz. 12.00

/egzamin praktyczny 
gabinet nr  19

Operator egzaminu

Paulina Jasińska 

EE.09 TI

27.06.2022-godz. 9.00

 /egzamin praktyczny
gabinet nr  55

Operator egzaminu

Małgorzata Kryszkiewicz

AU.36