Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Harmonogram egzaminu

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie
(sesja styczeń - 2022r)

Formuła 2017  -  uczniowie klas czwartych  technikum i branżowej szkoły I stopnia.*Na egzamin zawodowy zgłaszamy się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ,obowiązkowo 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu części pisemnej i części praktycznej. Zdający obowiązkowo posiada długopis z czarnym tuszem i przybory określone w komunikacie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sesja styczeń 2022 r.
Szczegółowy wykaz zdających w salach egzaminacyjnych wywieszony zostanie 03 stycznia 2022 na  tablicy informacyjnej obok sekretariatu szkoły.

*T-uczniowie klas technikum, B-uczniowie branżowej szkoły I stopnia

 

 ETAP PISEMNY ELEKTRONICZNY

 Termin/czas trwania

Sala egzaminu

Kwalifikacja/szkoła

11.01.2022 godz. 8.00

60 minut

Gabinet nr 55

AU.20     B

EE.08     TI

MG.18   TS

 11.01.2022 godz. 10.00

60 minut

Gabinet nr 58

AU.36   TE

 11.01.2022 godz. 10.00

60 minut

Gabinet nr 55

TG.13   TH

 11.01.2022 godz. 12.00

60 minut

Gabinet nr 58

MG.43   TS

Gabinet nr 55

TG.13    TH

 11.01.2022 godz. 14.00

60 minut

Gabinet nr 58

EE.09    TI

Gabinet nr 55

EE.09    TI

ETAP PRAKTYCZNY

10.01.2022 godz.9.00

150 minut  D

Sala nr 6
(mała sala gimnastyczna)

TG.12   TH

10.01.2022 godz.13.00

150/120 minut  D

Sala nr 6
(mała sala gimnastyczna)

TG.13    TH

MG.43   TS

 

14.01.2022 godz.9.00

180 minut   D/K

Gabinet nr 55

AU.35 - TE /2 uczniów/

 

17.01.2022 godz.9.00

180 minut   D/K

Gabinet nr 55

 

AU.36 -TE

17.01.2022 godz.15.00

180 minut   D/K

Gabinet nr 55

AU.36- TE

 

19.01.2022

150 minut   D/K

 

 

Godz. 8.00

Gabinet nr 55

EE.09 - TI    10 uczniów   

Godz. 12.00

Gabinet nr 55

EE.09 - TI     10 uczniów

Godz. 16.00

Gabinet nr 55

EE.09 - TI      7  uczniów

25.01.2022

150 minut   D/K

 

 

Godz. 8.00

Gabinet nr 68

EE.08 - TI      4 uczniów   

Godz. 12.30

Gabinet nr 68

EE.08 - TI     3 uczniów

29.01.2022 godz.8.00
150 minut   W/K

Gabinet nr 7

AU.20  B      4  uczniów   
(zawód –sprzedawca)

27.01.2022 godz.8.00
150 minut   W/K

Sala 10W
Wrocław  ZS nr 2
ul Borowska 105

MG.18     TS    3 uczniów