Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Przybory na egzamin

Komunikaty dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.