Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Przybory na egzamin

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin zawodowy,
z których mogą korzystać zdający w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.