Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Program wychowawczy szkoły

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

(w załączonym pliku)