Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Samorząd Uczniowski

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Karolina Kraska 3Thl

Zastępca przewodniczącej

Karolina Łuszczyńska 3LOp

Członkowie Rady

Oliwia Boczula 2TH

Aleksander Zakrzacki 3LOp

Sekretarz

Julia Czerwińska 3LOp

 

Opiekunowie   Samorządu Uczniowskiego
 p. Adriana Łukaszyk i p. Sylwia Mikrut

Kontakt:   s u @ z s m i l i c z . e u

 

 Prezentacja w Power Point

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I WOLONTARIATU