Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Deklaracje maturalne

MATURA 2022

Uczniowie przystępujący w roku szkolnym 2021/22
do egzaminu maturalnego
składają wstępną deklarację maturalną
do dnia 30 września 2021r. a ostateczną do 7 lutego 2022r.

Absolwenci mają czas do 7 lutego 2022r.


Formularze deklaracji w pliku PDF znajdziecie na stronach OKE we Wrocławiu.

Pobierz właściwy plik deklaracji,
wypełnij czytelnie drukowanymi literami,
podpisz własnoręcznie i dostarcz do szkoły.

Uczniowie i absolwenci mogą skorzystać z druków deklaracji dostępnych w szkole.

E-deklaracje

Zdający mogą wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) elektroniczną deklarację (e-deklarację). Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub profilu zaufanego.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).

Składanie e-deklaracji jest jedną z opcji, jaką może wybrać zdający. Wcześniej złożone deklaracje na drukach 1a, 1b, 1c obowiązują i nie ma obowiązku składania deklaracji ponownie w postaci elektronicznej.

Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.


Organizacja egzaminu i opieka merytoryczna: p. wicedyrektor Alina Iskrzycka

Koordynacja techniczna: Małgorzata Kryszkiewicz (admin @ zsmilicz.eu)