Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Ryszard Lech

Wicedyrektorzy
mgr Alina Iskrzycka
mgr Marzena Łakiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Artur Stolarek

Pedagog szkolny
mgr Jolanta Łucka-Szymków

Psycholog szkolny
mgr Roksana Drenda

Nauczyciele katecheci
mgr Elżbieta Kamińska
ks. Maciej Krupa
mgr Adriana Łukaszyk

Nauczyciele języka polskiego
mgr Barbara Barszczewska
mgr Kamila Bień
mgr Joanna Górniak
mgr Julita Kaczmarek
mgr Ryszard Lech
mgr Dorota Milian
mgr Irma Zimmermann-Bugajska

Nauczyciele języka angielskiego
mgr Agnieszka Bąk-Smyrnów
Anna Delewska
mgr Monika Góźdź
mgr Katarzyna Głodek
mgr Marzena Łakiewicz
mgr Iwona Mocydlarz
mgr Paulina Pasznicka
mgr Elżbieta Reszelska
mgr Robert Piech
mgr Katarzyna Szyszka

Nauczyciele języka niemieckiego
mgr Paula Czerniawska
dr Agnieszka Ochowicz
mgr Iga Sobczak
mgr Barbara Sofińska-Bałabuch
mgr Małgorzata Wolszczak

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Kazimiera Chołodecka
mgr Marcin Chytry
mgr Ilona Crząstowska-Dżugaj
mgr Magdalena Duda
mgr Łukasz Grzesiak
mgr Anna Horała
mgr Małgorzata Matuszak

Nauczyciele matematyki
mgr inż. Tomasz Bryjak
mgr Karolina Klimańska
mgr Józef Milian
mgr  inż. Ilona Plewka
mgr Anna Wołoszyn-Skobel

Nauczyciele fizyki
dr Grzegorz Połubek
mgr Sławomir Strzelecki

Nauczyciel chemii
mgr Dorota Piskozub

Nauczyciele biologii
mgr inż. Agnieszka Ochowicz

Nauczyciel geografii
mgr Marta Apanel-Wąsowska
mgr Katarzyna Chołodecka
mgr Piotr Pleskacz

mgr Radosław Szymanowski

Nauczyciel muzyki
mgr Kamila Ratyńska-Pietryka

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Jan Kołodziej

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Marek Drenda
mgr Ireneusz Kaliciński
mgr Mariusz Kamiński
mgr Edyta Kryszkiewicz
mgr Łukasz Lombarski
mgr Artur Stolarek
mgr Bartłomiej Szmigiel

Nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr Tadeusz Adamik

Nauczyciele informatyki
i informatycznych przedmiotów zawodowych

mgr Dariusz Besz
Jakub Dajczman
inż. Krzysztof Gil
mgr inż. Paulina Jasińska

mgr Małgorzata Kryszkiewicz
Szymon Miś
mgr inż. Krzysztof Mulik
Wojciech Stankiewicz

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości
i ekonomiczno-prawno-handlowych przedmiotów zawodowych
mgr inż. Dariusz Budnik
mgr Krystyna Dutkowiak
mgr Mariusz Grabowski
mgr Alina Iskrzycka
mgr Adriana Nestoruk
mgr Piotr Pasecki

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik hotelarz

mgr Edyta Kryszkiewicz
mgr Justyna Markocka
mgr Sylwia Mikrut
mgr inż Agnieszka Ochowicz

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik logistyk

mgr Krzysztof Krystek
mgr  Katarzyna Płóciennik

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik pojazdów samochodowych

mgr Ryszard Forster
mgr Jan Kołodziej
Edmund Wojtera
lic. Paweł Śledzianowski

Nauczyciele bibliotekarze
mgr Anna Horała
mgr Małgorzata Kryszkiewicz

Wychowawcy w świetlicy
mgr Radosław Horbik
mgr Jan Kołodziej
Agnieszka Chołodecka