Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

UWAGA – PRACODAWCY!!!

Kierownik szkolenia praktycznego, zaprasza na spotkanie organizacyjno-informacyjne  pracodawców, opiekunów i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W szczególności nowe zakłady pracy, które  po raz pierwszy realizują szkolenie praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024. Spotkanie odbędzie się dnia 25.09.2023r. godz.14.30 /gabinet nr 7/ w  Zespole Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu.

                                                                                          Kierownik szkolenia praktycznego

                                                                                                          Artur Stolarek