Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Stypendia Starosty Powiatu Milickiego

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wszystkich klas mogą ubiegać się o stypendium Starosty Milickiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki.”

Wnioski uczniowie składają w szkole do 15 września u wychowawcy lub pedagoga, albo bezpośrednio w sekretariacie Starostwa w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

Druk wniosku można również pobrać u pedagoga szkolnego w gab.24

Poniżej plik z regulaminem stypendium oraz wzorem wniosku.