Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

PILNA!!! Informacja dla uczniów przyjętych do klas I w Szkole branżowej I stopnienia w Miliczu w roku szkolny 2023/2024.

Wszyscy uczniowie, którzy będą zatrudnieni w firmach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych  w Miliczu zapraszamy do podpisania umów o pracę do 01.09.2023 godz.8.00-15.00

Potrzebne dokumenty do podpisania umów dane osobowe, badanie lekarskie z medycyny pracy oraz orzeczenie z poradni psychologiczno pedagogicznej dla uczniów poniżej 15 roku życia. Przy podpisaniu obowiązkowo musi być obecny rodzic lub opiekun prawny.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w MILICZU