Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - LEKCJA HISTORII

W środę 10 listopada uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na wystawę historyczną przygotowywaną
przez uczniów  Bartosza Błaszaka, Bartosza Zakala oraz Filipa Samóla  pod opieką nauczyciela historii pana Łukasza Grzesiaka - fascynata i kolekcjonera militarnych pamiątek.

W ramach wystawy zaprezentowane zostało umundurowanie i uzbrojenie przedwojennego Wojska Polskiego, które w 1939 r. starało się obronić z tak wielkim trudem i poświęceniem odzyskaną niepodległość. Smutne pamiątki z wojny 1939 r. przypominają nam, że niepodległość nie jest nam dana zawsze, ale trzeba o nią walczyć cały czas.

Uczniowie w umundurowaniu przedwojennego Wojska Polskiego (mundury wz. 19. wz. 36) opowiadali o przedwojennym uzbrojeniu i wyposażeniu wojskowym. Dla chętnych, w punkcie kancelaryjnym wypisywane zostały legitymacje wojskowe. Przedstawiono również sylwetki osób, które w okresie międzywojennym zaangażowane były w działalność niepodległościową (np. premier Walery Sławek). Dziękujemy paniom Adrianie Łukaszyk i Agnieszce Bąk- Smyrnów  oraz Filipowi Samólowi za przesłanie bardzo ładnych zdjęć, które prezentujemy poniżej.

Tłem i uzupełnieniem wystawy były przygotowane przez uczniów plakaty „niepodległościowe”. Wszyscy zwiedzający mogli wziąć udział w głosowaniu na najlepszy plakat. Nad przebiegiem głosowania czuwały dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu