Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Komunikat dyrektora

UWAGA!

28 października 2021 r. pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające zasady noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkół oraz placówek oświatowych.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo społeczności szkolnej zaleca się obowiązkowe noszenie maseczek przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej na przerwach – poza czasem zajęć lekcyjnych na terenie szkoły.

W praktyce oznacza to, że na każdej przerwie uczniowie, jak i osoby dorosłe, powinni nosić maseczki. Ma to na celu ograniczenie transmisji wirusa. Powyższe zasady należy stosować aż do odwołania.

Ograniczenia mają na celu troskę o dobro i zdrowie nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, naszych rodzin.

(Podst.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r.., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. (§) 25, punkt 4 oraz (§) 25 punkt 16.)

dyrektor szkoły

Ryszard Lech