Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców uczniów

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z listem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty skierowanym do rodziców uczniów.

Czytaj dokument