Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Biała Wstążka 2022 - konkurs dla klas

Już 25 listopada ruszamy z kolejną akcją
„Biała Wstążka 2022”

pod hasłem: Różne barwy/oblicza przemocy,

akcja potrwa do 10 grudnia.

Zachęcamy, by w dniu rozpoczęcia akcji, każdy z mężczyzn nosił białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet i będzie na nią reagować.

Czym jest kampania „Biała wstążka”

Kampania ta jest największą kampanią mającą na celu zatrzymania przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę – znak niewinności.

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez męzczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, ze nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.


Jednym z organizowanych działań profilaktycznych w zakresie akcji „Biała Wstązka” jest     konkurs   plastyczny   na   plakat   pod  hasłem:

STOP PRZEMOCY I AGRESJI WOBEC INNYCH

Konkurs skierowany jest do wszystkich klas w szkole

każda klasa przygotowuje jeden plakat

Cele konkursu:      

  • zainicjowanie refleksji i dyskusji na temat przemocy,która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (dostrzeżenie problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym,sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także w telewizji, grach komputerowych, na portalach społecznościowych.
  • promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy wobec kobiet, wyrażanie dezaprobaty wonec przemocy
  • promowanie twórczości uczniów i ich umiejętności wypowiadania się językiem sztuki na tematy trudne

Regulamin konkursu:

  • technika wykonania plakatu dowolna
  • format prac dowolny
  • plakat może zawierać hasła, slogany lub inne teksty i elementy graficzne tworzące w swej całości plakat profilaktyczny

Ocena prac konkursowych:

       Plakaty oceni jury powołane przez dyrektora szkoły, najciekawsze prace zostaną nagrodzone

Kryteria oceny plakatów:

  • wartość merytoryczna, wartość artystyczna, oryginalność koncepcji, pomysłu

Prace należy składać do dnia 8 grudnia do gabinetu pedagoga, gabinet  24

Wystawa plakatów odbędzie się w szkolnym holu