Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Znicze na Kresy

Samorząd Uczniowski wraz z Wolontariatem w miesiącu październiku organizowali zbiórkę zniczy. W akcję zaangażowani byli uczniowie wraz z wychowawcami.

Zebrano 292 zniczy, które zostały przekazane 10 listopada na ręce pani Krystyny Piosik, która to jest inicjatorką akcji na terenie Gminy Milicz. Akcja ta miała jeden cel - Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.