Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Warto się uczyć

Wartość dodana do sukcesu klasy w rankingu na najwyższą średnią w szkole w roku 2021/2022 to darmowe bilety do kina od Dyrektora szkoły.

 

 

Kto jak kto, ale ekonomiści z 4TEp wiedzą, że warto było i warto jest się uczyć! W tym bilansie są same zyski, nie ma strat. Jeżeli pozostałe klasy chcą się zmierzyć i walczyć o najwyższą średnią, to obiecujemy, że łatwo nie będzie nas pokonać! Uczciwa konkurencja w uzyskiwaniu najlepszych ocen jest marką naszej klasy.

Uczniowie 4 Technikum Ekonomicznego
z wychowawczynią Adrianą Nestoruk