Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Egzamin maturalny 2024

Informacje dla uczniów klas 5 technikum i 4 liceum ogólnokształcącego

WAŻNE TERMINY DLA UCZNIA DRUKI I FORMULARZE

ORGANIZACJA EGZAMINU

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

PRZYBORY NA EGZAMINACH

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 roku (str 4)

EGZAMIN Z INFORMATYKI

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2024

INFORMATORY

Informatory maturalne na egzamin obowiązujący od roku 2023 wraz z aneksami dotyczącymi zmian wprowadzonych na lata 2023 i 2024

ARKUSZE POKAZOWE I INNE MATERIAŁY DODATKOWE

Materiały dodatkowe na egzamin maturalny Formuła 2023

 1. komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.
 2. arkusze pokazowe udostępnione w marcu 2022 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/)
 3. arkusze diagnostyczne udostępnione we wrześniu 2022 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/)
 4. zbiór materiałów dotyczący egzaminu maturalnego z języka polskiego (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/), w tym:
  1. materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego (nagrania przykładowych egzaminów, przykładowe zadania niejawne)
  2. zbiór materiałów informacyjno-szkoleniowych, publikowanych sukcesywnie od stycznia 2022 r., dotyczących kluczowych zagadnień w kształceniu polonistycznym oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego, np.
   kontekstowego czytania utworu literackiego, argumentacji i erudycyjności w wypracowaniu, tworzenia notatki syntetyzującej, części ustnej egzaminu
 5. zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe/)
 6. materiał dotyczący elementów analizy statystycznej na egzaminie maturalnym z biologii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/)
 7. materiały dotyczące elektrochemii – na egzamin maturalny z chemii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/)
 8. materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/).