Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Wyniki 2022

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022 (MAJ/SIERPIEŃ)

 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 90 tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu: 73 z technikum i 17 z liceum ogólnokształcącego. Średnia zdawalność przystępujących po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w technikum przy ZS im. T. Kościuszki w Miliczu wyniosła w tym roku:

Zdawalność

TECHNIKUM  ZS

POWIAT

(LO+T)

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

maj 2022r.

63%

78%

63%

69%

sierpień 2022r.

79,45

%

72,7%

78%

 

Zdawalność

II LO przy  ZS

POWIAT

(LO+T)

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

maj 2022r.

76,5%

78%

82%

84%

sierpień 2022r.

82,4%

%

88%

89%

W roku ubiegłym do zdawalność po uwzględnieniu sesji poprawkowej w technikum ZS wyniosła  64% (maj-48%), przy średniej 79% (maj- 67%) w powiecie milickim, 69% (maj- 57,9%) w woj. dolnośląskim, a w liceum ogólnokształcącym ZS wynosiła odpowiednio 59,3% (maj-52%), przy średniej 79% (maj- 67%) w powiecie milickim, 87% (maj- 79,7%) w woj. dolnośląskim

Spośród 90 tegorocznych absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego świadectwo dojrzałości po sesji majowej otrzymało 59 osób (46 z technikum i 13 z liceum ). Ogólnie przedmioty, z których uczniowie nie zadali egzaminu pisemnego:

  • matematyka – 26 osoby (23 z T i 3 z LO)
  • j. angielski – 4  osoby (2 z T i 2 z LO)
  • j. polski – 7 osób (7 z T)

Na 31 (27 z T i 4 z LO ) maturzystów, których nie zdało egzaminu pisemnego w sesji majowej do egzaminu poprawkowego w sierpniu mogło przystąpić 26 osób: 3 z LO (2 z matematyki,  1 z j. angielskiego) oraz 23 z T (19 z matematyki, 4 z j.polskiego).

Do sesji sierpniowej  przystąpiło 18 maturzystów: 1 z LO ( 1 z j. angielskiego) oraz 17 z technikum (13 matematyki i 4 z j. polskiego).

Świadectwo maturalne otrzymało odpowiednio 1 z liceum (1 z j. angielskiego) oraz 12 z technikum (8 matematyki i 4 z j. polskiego).

Zdawalność egzaminu maturalnego- uczniowie, którzy uzyskali min.30% pkt

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. T. Kościuszki

w Miliczu

 

POWIAT

(T+LO)

 

WOJEWÓDZTWO

 

KRAJ

T

LO

T/LO

T/LO

T

LO

T

LO

PRZEDMIOT/miesiąc

V

VIII

V

VIII

V

VIII

V

VIII

V

VIII

V

VIII

V

VIII

Język polski

90%

96%

100%

100%

95%

 

92%

94%

96%

97%

92%

94%

96%

97%

Język angielski

97%

97%

92%

100%

97%

 

90%

93%

96%

97%

92%

94%

96%

97%

Język niemiecki

100%

100%

100%

100%

100%

 

76%

79%

89%

90%

79%

85%

91%

93%

Matematyka

69%

74%

82%

82%

81%

 

68%

74%

84%

88%

75%

80%

86%

90%

Średnie wyniki procentowe egzaminów pisemnych  po sesji majowej w podziale na przedmioty zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym zestawione zostały w tabelach poniżej

poziom podstawowy

typ szkoły

przedmiot

ZS

powiat

województwo

Kraj

T

język polski

49%

49%

48%

49%

LO

język polski

45%

53%

56%

57%

T

język angielski

71%

67%

68%

92%

LO

język angielski

67%

76%

83%

76%

T

język niemiecki

44%

57%

 42%

48%

LO

język niemiecki

53%

58%

52%

66%

T

matematyka

43%

44%

44%

49%

LO

matematyka

42%

51%

62%

63%

poziom rozszerzony w %

 

przedmiot

ZS

powiat

Województwo

kraj

T

LO

T

LO

T

LO

T

LO

język angielski

45

63

60

60

50

70

51

63

język  polski

76

48

61

61

47

58

43

57

język niemiecki

20

31

39

39

29

55

52

59

matematyka

36

----

32

---

11

---

15

---

WOS

20

----

25

----

15

---

17

----

geografia

28

28

36

36

31

47

32

47

informatyka

34

----

34

-----

24

---

31

----

biologia

21

26

35

35

24

45

24

47

historia

40

18

47

47

23

40

25

41

Najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym był język angielski 51 (5LO+46T) i geografia 30 (5LO+ 25T). W dalszej kolejności absolwenci wybierali: j.polski  6 (3LO+3T), matematykę (4T), informatykę (9T),  wiedzę o społeczeństwie (10T), biologię 6 (3LO+3T), j. niemiecki 5 (3LO+2T),  historię 6 (5LO+ 1T).

Najlepsze wyniki na egzaminie pisemnym w sesji majowej uzyskali:

TECHNIKUM:

angielski pp: Alicja Kembłowska-100%, Szymon Dubicki-100%, Wojciech Twardy – 100%, Sebastian Trybus -98%, Matuszak – 96%, Maciej Pietrzak 96%, Michał Danik – 96%, Miłosz Żyśko – 94%, Jakub Żywiczko – 94%, Kamila Małysz - 94%, Bartosz Ceran – 96%, Kinga Cieślik – 90%, Beata Schneka – 90%, Daria Ciechanowska-88%, Weronika Otworowska-86%, Miłosz Musielak -88%, Kacper Pawlus – 88%, Jakub Paszkiewicz – 86%, Kamil Chiliński – 84%, Bartosz Olszewski – 82%, Kamil Kościukiewicz – 80%, Adrian Ciołek – 80%, Kacper Słabicki – 80%, Jakub Kucharzewski – 78%, Daria Kazimierska – 76%, Weronika Witczak – 76%, Szymon Kaczmarek-76%, Amelia Kowalska -74%, Łukasz Kaliciński-74%, Kacper Hmiel – 70%,  Oliwia Kłopocka – 66%, Patrycja Marciniak – 66%, Monika Włodarczyk -64%, Alicja Garnyś-64%, Natalia Słoja – 60%, Mateusz Kubis - 60%,  Jakub Doskoczyński – 60%, Adam Bajor-58%, Aleksandra Gierus – 58%, Kornelia Radomska – 56%, Bartosz Szymczak – 54%, Anna Bąk – 52%, Róża Okniańska-52%.

j.niemiecki pp: Hanna Kołodziej-52%,

matematyka pp: Maciej Pietrzak 100%, Miłosz Musielak – 91%, Amelia Kowalska- 82%, Łukasz Kaliciński-80%, Jakub Żywiczko- 80%, Daria Ciechanowska-78%, Monika Włodarczyk -78%, Patrycja Marciniak – 73%, Bartosz Olszewski – 73%, Kamila Małysz-71%, Jakub Kucharzewski – 71%, Szymon Dubicki-71%, Michał Danik- 69%, Bartosz Ceran – 67%,  Jakub Paszkiewicz – 62%,  Bartosz Szymczak – 62%, Alicja Kembłowska - 60%, Kornelia Radomska – 60%, Adam Bajor – 58%, Kacper Hmiel-58%, Kamil Kościukiewicz – 56%,  Anna Bąk-56%, Weronika Otworowska – 53%, Mateusz Kubis -53%, Weronika Witczak – 51%

polski pp: Patrycja Marciniak-81%, Kamila Małysz-76%, Hanna Kołodziej – 73%, Weronika Witczak – 69%, Jakub Doskoczyński -69%, Mikołaj Matuszak – 67%, Piotr Miter – 66%, Maciej Pietrzak - 64%, Bartosz Olszewski - 64%, Bartosz Ceran – 63%, Szymon Dubicki - 63%, Alicja Kembłowska - 61%, Monika Włodarczyk - 60%, Miłosz Musielak – 56%, Alicja Garnyś – 57%, Łukasz Kaliciński-57%, Jakub Kucharzewski – 56%, Mateusz Kubis – 57%, Miłosz Musielak – 56%, Amelia Kowalska-54%, Oliwia Kłopocka- 53%, Weronika Otworowska – 53%, Kacper Hmiel- 53%, Kornelia Radomska – 51%, Jakub Paszkiewicz – 51%, Kamil Chiliński – 50%, Kamil Kościukiewicz – 50%, Bartosz Szymczak – 50%, Jakub Żywiczko – 50%,

angielski pr: Kamila Małysz-92%, Szymon Dubicki-90%, Wojciech Twardy – 100%, Alicja Kembłowska-84%, Mikołaj Matuszak – 86%, Daria Ciechanowska-74%, Jakub Paszkiewicz – 64%, Miłosz Żyśko – 58%, Amelia Kowalska-56%, Weronika Otworowska – 56%, Bartosz Olszewski – 54%,

polski pr: Alicja Kembłowska- 83%, Patrycja Marciniak- 78%, Weronika Witczak – 68%

matematyka pr: Maciej Pietrzak 82%

historia pr: Patrycja Marciniak - 40%,

informatyka pr: Maciej Pietrzak - 70%, Miłosz Musielak – 52%,

geografia pr:  Kamila Małysz – 52%, Patrycja Marciniak - 52%, Alicja Kembłowska-35%

LICEUM:

angielski pp: Kornel Stefański – 100%, Jakub Majdzik – 96%, Julia Słowińska – 84%, Kacper Legendziewicz -82%, Anna Kot-78%, Bartosz Zieliński – 74%, Marta Wypych – 60%,

j.niemiecki pp: Kinga Wróbel – 52%,

j.polski pp:.Marta Wypych -70%,  Julia Słowińska – 56%, Mateusz Musiał – 54%, Kinga Wróbel – 51%

matematyka pp: Kornelia Funt -56%, Kornel Stefański – 56%, Marta Wypych – 56%, Paulina Faryna – 53%, Ewa Możdrzech – 51%

angielski pr: Kornel Stefański – 92%, Jakub Majdzik – 78%, Kacper Legendziewicz -52%

polski pr: Marta Wypych – 53%, Martyna Caban – 50%

niemiecki pp: Paulina Faryna – 54%, Kinga Wróbel – 52%

geografia pr: Paulina Faryna 43%

biologia pr: Martyna Caban – 33%