Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Nowości w pracowni logistycznej

W dniu 31.05.2022 pracownia logistyczna wzbogaciła się o 20 zestawów klocków firmy Wiesman, czyli kompletnych pomocy dydaktycznych do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych. Dzięki tym pomocom zajęcia będą bardziej urozmaicone, a omawiane zagadnienia w przejrzysty i zrozumiały sposób wyjaśnione.

 

Uczniowie rozwiązując zadania z wykorzystaniem klocków nie są ograniczeni do jednego rozwiązania i mogą rozwijać swoją kreatywność oraz pracę zespołową.

Zakup udało się zrealizować w ramach projektu "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim – edycja 2” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Dziękujemy w imieniu swoim i uczniów.

Nauczyciele logistyki

 mgr Katarzyna Płóciennik

 mgr Krzysztof Krystek