Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

12.05.2022 ( czwartek )

 

lekcje z gab. 8 przeniesione do gab.22 - egzamin maturalny

 

 
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotZastępcaUwagi
7 Szmigiel Bartłomiej 3ALp|2/3 Zajęcia biblioteczne Kryszkiewicz Małgorzata  

 

 
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotZastępca
1 Gil Krzysztof 3TSI|t.infor. Pracownia eksploatacji urządzeń sieciowych Uczniowie przychodzą później
1 Plewka Ilona 3ALp Matematyka Uczniowie przychodzą później
3 Plewka Ilona 3TIg Zajęcia świetlicowe Adamiak-Chołodecka Agnieszka
5 Plewka Ilona 3BBg Matematyka Uczniowie zwolnieni do domu
 
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotZastępca
1 Bąk Smyrnów Agnieszka 3THg|J1 Język angielski Uczniowie przychodzą później
2 Bąk Smyrnów Agnieszka 3TIg|2/2 Język angielski Pasznicka Paulina
3 Bąk Smyrnów Agnieszka 2A|2/2 Język angielski Szyszka Katarzyna
5 Bąk Smyrnów Agnieszka 2THI|1/2 Język angielski Piech Robert
6 Bąk Smyrnów Agnieszka 2TL|2/2 Język angielski Pasznicka Paulina
7 Bąk Smyrnów Agnieszka 2TES|t.pojsam Język angielski Uczniowie zwolnieni do domu
3 Drenda Marek 2TL|CH Zajęcia świetlicowe Kołodziej Jan
4 Drenda Marek 3ABg|DZ Zajęcia świetlicowe Adamiak-Chołodecka Agnieszka
4 Drenda Marek 3BBg|DZ Zajęcia świetlicowe Adamiak-Chołodecka Agnieszka
5 Drenda Marek 3TEp|CH Wychowanie fizyczne Kryszkiewicz Edyta
1 Kaliciński Ireneusz 1CB|CH Wychowanie fizyczne Uczniowie przychodzą później
2 Kaliciński Ireneusz 1CB|CH Wychowanie fizyczne Szmigiel Bartłomiej
3 Kaliciński Ireneusz 2TES|CH Zajęcia świetlicowe Adamiak-Chołodecka Agnieszka
2 Kamińska Elżbieta 3BBg|REL Zajęcia świetlicowe Adamiak-Chołodecka Agnieszka
3 Kamińska Elżbieta 1AB|REL Zajęcia świetlicowe Adamiak-Chołodecka Agnieszka
1 Lech Ryszard 2A Język polski I.Dżugaj z 8l.