Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

KOMUNIKAT

W związku  z coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań oraz nasilającą się ilością klas przebywających na kwarantannie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu, zarządzam od dnia 24 stycznia do 28 stycznia 2022 roku nauczanie zdalne we wszystkich typach klas Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki .

dyrektor Ryszard Lech