Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Zbiórka zniczy na Kresy Wschodnie

Podobnie, jak w latach ubiegłych Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę zniczy w ramach akcji
MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

              

Celem zbiórki było podarowanie białych i czerwonych lampek, które zapłoną na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, jak również na polskich cmentarzach na Ukrainie.

Udało nam się zgromadzić 250 zniczy!

               Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy: 1TES, 1TI, 1THI,1TL, 2TL, 2THI, 2LO, 3te, 3ti, 3tsi, 3thl, 3lo, 3TLI, 3TH, 3TES, 3TI, 4TE, 4TI, 4TS, 1BP, 2AP, 3BP, które wraz z Wychowawcami wsparły przeprowadzoną przez SU zbiórkę.

DZIĘKUJEMY

Samorząd Uczniowski