Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Tadeusz Kościuszko - patron Zespołu Szkół

Z okazji imienin naszego patrona, zapraszamy do zapoznania się z Tadeuszem Kościuszką.
Opracowanie: Anna Horała - nauczyciel historii i bibliotekarz