Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Hotelarze dla lodówki

Dzięki zaangażowaniu nauczycielki Sylwii Mikrut, hotelarki z 3 klasy technikum będą w ramach zajęć raz w tygodniu przygotowywać obiadowe posiłki do społecznej lodówki przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki, korzystając z nowego sprzętu gastronomicznego, pozyskanego w ramach projektu unijnego „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie milickim, cz. 2.”

Przygotowane posiłki są umieszczane w lodówce w ciągu kilku dni, jest zatem szansa, że trafią do wszystkich potrzebujących. Na produkty potrzebne do gotowania zrzucają się nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZS, jeśli jednak ktoś spoza szkoły chciałby mieć udział w tym przedsięwzięciu, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem, osobiście bądź telefonicznie - 713840350.