Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wszystkich klas mogą ubiegać się o stypendium Starosty Milickiego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki.”

Regulamin przyznawania stypendium oraz wniosek
dostępny jest na stronie Starostwa

Wnioski uczniowie składają w szkole do 15 września
u wychowawcy lub pedagoga albo bezpośrednio
w sekretariacie Starostwa w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38
Druk wniosku można również pobrać u pedagoga szkolnego gab.24

UWAGA!

W „Zaleceniach odnośnie nauczania stacjonarnego w czasie pandemii w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu” zostały dodane lub zmienione punkty. Mają one obecnie następujące brzmienie:

  • ·Gabinety

-zajęcia, o ile to tylko możliwe, będą odbywały się w jednym gabinecie, bez konieczności przemieszczania się klasy;

- czas lekcji będzie w miarę elastyczny (nie będzie dzwonków), tak aby klasy opuszczały gabinety na przerwy pojedynczo, korzystając równomiernie z sześciu wyjść z budynku (według odpowiedniego grafiku, dostępnego w gabinecie);

- sale lekcyjne będą wietrzone po każdej lekcji;

- w każdym gabinecie będzie dostępny płyn dezynfekcyjny do rąk;

- wszyscy uczniowie w trakcie trwania przerwy są zobowiązani opuścić klasę;

  • Zakrywanie ust i nosa w szkole

- uczniowie, pracownicy i nauczyciele zobowiązani są do osłaniania maseczką bądź przyłbicą ust i nosa podczas wejść i wyjść oraz podczas przebywania na korytarzach szkolnych;

- uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z maseczek bądź przyłbic podczas lekcji;

- darmowe maseczki dla pracowników i nauczycieli wydaje portiernia;

Drodzy uczniowie!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny w dość nietypowych warunkach: nauka wprawdzie będzie odbywała się w szkole, ale w tak zwanym reżymie sanitarnym, wynikającym z panującej epidemii. Szczegółowe zasady funkcjonowania w szkole was, nauczycieli i pracowników zostały opisane
w „Zaleceniach odnośnie nauczania stacjonarnego w czasie pandemii”,
zostaniecie o nich również szczegółowo poinformowani podczas spotkań z wychowawcami. Bądźcie odpowiedzialni i potraktujcie je poważnie, pamiętając, że chodzi tu nie tylko o wasze życie i zdrowie, ale również waszych znajomych, rodziców i dziadków.

Drodzy rodzice!

We wspomnianych zaleceniach zapewniamy, o ile to tylko możliwe w tak dużej, jak nasza, szkole, wysoki poziom bezpieczeństwa nauki stacjonarnej. Wiele jednak będzie zależeć od waszych dzieci: od tego, jak poważnie podejdą do zaleceń, ale przede wszystkim od tego, czy zachowają podobny poziom dystansu społecznego i ostrożności w kontaktach w sytuacjach pozaszkolnych: dojazdach do szkoły, spotkaniach towarzyskich, wizytach w sklepach itp. Nie wysyłajcie do szkoły dzieci z podejrzanym objawami (kaszel, kichanie, gorączka, bóle w kościach). Pomóżcie nam zadbać o bezpieczeństwo ich, wasze oraz nasze, abyśmy ten trudny dla wszystkich czas przeżyli bez większych perturbacji.

dyrektor Ryszard Lech

Harmonogram spotkań 1 września 2020 r.

1 września nie odbędzie się tradycyjny apel wszystkich klas. Spotkają się one z wychowawcami według następującego harmonogramu:

Od środy 2 września uczniowie poszczególnych klas mają lekcje w jednej przydzielonej na stałe sali wg następującego planu:

Uczniów i nauczycieli obowiązują następujące godziny trwania lekcji:

GODZINY TRWANIA LEKCJI

W planie zajęć umieszczonym na stronie, numery gabinetów są nieaktualne:

PLAN ZAJĘĆ

Uwaga - uczniowie klas III technikum
oraz III klasy branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz i sprzedawca.

Od wtorku 01.09.2020, można odbierać świadectwa i dyplomy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesja czerwiec 2020,
godz.11.00-14.30. /sekretariat szkoły/

Zainteresowanych już teraz zapraszamy
do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji:

 oraz do pobrania dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1,2,4,6,7)
ze strony projektu
i złożenia u wychowawcy klasy lub wicedyrektor Aliny Iskrzyckiej