W piątek 28 listopada trzy uczennice z klasy 3 TES należące do Szkolnego Koła Wolontariatu przy współpracy z p. Dorotą Domską (Biblioteka Pedagogiczna w Miliczu) pomogły zorganizować akcję pt. „Tropię zabytki Milicza” dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Wolontariuszki przedstawiły młodszym kolegom zabytki Milicza oraz pomogły wypełnić karty pracy związane z tymi zabytkami. Po krótkiej zabawie uczniowie wyruszyli na spacer, by zobaczyć ruiny zamku książąt oleśnickich w Miliczu oraz pobliskie akwarium, w którym znajdują się występujące w Dolinie Baryczy gatunki ryb.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych (szkoła branżowa/technikum) do zapoznania się z nowo powstałym serwisem umożliwiającym wykonanie egzaminu zawodowego online na prawdziwych arkuszach egzaminacyjnych (prawie 3000 arkuszy ze wszystkich obszarów i kwalifikacji z lat 2014 - 2019).

ZawodowyEgzamin.pl

Jest to pierwszy serwis w Polsce, który bazuje na arkuszach w postaci dokumentów PDF oraz na kluczach odpowiedzi bezpośrednio z CKE. Gorąco zachęcamy również do umieszczenia odnośnika do ZawodowyEgzamin.pl na Państwa szkolnej stronie internetowej oraz prosimy o przesłanie tej wiadomości do nauczycieli.

Pozdrawiamy, Zespół ZawodowyEgzamin.pl

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym na plakat o tematyce przeciwdziałania agresji i przemocy.

Regulamin konkursu:

  • uczniowie przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik
  • wielkość plakatu dowolna
  • prace muszą być poświęcone tematowi zawartemu w tytule
  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę
  • prace należy składać u pedagoga szkolnego lub wychowawcy
  • termin złożenia prac: 10 grudnia 2019 r.
  • ocenie podlegać będą: walory edukacyjne plakatu, pomysłowość, atrakcyjność plastyczna pracy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 grudnia 2019r. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pedagog i psycholog szkolny.

22 listopada naszą szkołę odwiedził pracownik UM pan Kacper Kociumbas. Celem Jego wizyty było przybliżenie społeczności szkolnej wiedzy o projekcie, który niebawem będzie przeżywać swój renesans - chodzi oczywiście o Młodzieżową Radę Miejską, która zaczyna prężnie działać. Na spotkaniu pan Kacper omawiał dorobek wcześniejszych kadencji MRM, np. ciekawe gry miejskie, skuteczne apele do rodziców i władz miasta, czy niezapomniane wyjazdy integracyjno-edukacyjne, a także zaznaczył, jak będzie wyglądała przyszła działalność MRM. W swojej prelekcji podkreślił również, jak wielka waga zostanie położona na sprawy kształcenia samych działaczy, tak, by Ci mogli wynieść z tego doświadczenia jak najwięcej pozytywów.

Chętni, którzy chcą należeć do Młodzieżowej Rady Miejskiej muszą, co oczywiste, wygrać w swoich szkołach wybory.

Gorąco zachęcamy do kandydowania i wspierania młodzieżowej inicjatywy samorządu. Będzie to test skuteczności i zaangażowania zainteresowanych.

Wybory już 09.12.2019r.!

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

25 listopada ruszyła w Miliczu druga edycja kampanii „Biała wstążka”. Szkoła nasza po raz drugi włączyła się do tej akcji. W dniu tym uczniowie z klasy 3 technikum informatycznego rozdawali chłopcom białe wstążeczki jako symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także jako wyraz osobistego zobowiązania mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. W ramach sprzeciwu wobec agresji i przemocy zaplanowano w szkole wiele innych działań edukacyjnych z udziałem uczniów i rodziców: prelekcje z udziałem specjalistów dot. kwestii prawnych związanych z przemocą domową, konkurs nt. znajomości Praw Człowieka, debata uczniowska nt. Jak rozmawiać o przemocy oraz jej przeciwdziałać, konkurs plastyczny na temat Stop agresji i przemocy rówieśniczej. Uczniowie zaangażowani w kampanię: Klaudiusz Ziółkowski, Aleksander Bartkowiak, Szymon Łochowski, Sławomir Szymoniak, Krystian Psiuk, Tobiasz Krakowiak, Łukasz Grochowski, Kamil Jachym.

   

18 listopada w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z pochodzącą z Milicza pisarką baśni i bajek dla dzieci i młodzieży Anną Gibasiewicz.

W ramach zajęć profilaktycznych uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach z przedstawicielami Policji na temat:

  • odpowiedzialności prawnej nieletnich
  • bezpieczeństwa w sieci
  • agresji i przemocy rówieśniczej.

Zajęcia prowadziła st. sierż. p. Aleksandra Piłaszewicz. Spotkanie prowadzone było w sposób aktywny w oparciu o film i dyskusję, uczniowie mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele pytań związanych z tematem.