Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019/20
dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki,
dzień 12 czerwca 2020 roku jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz branżowych
(za wyjątkiem klas, które mają w tych dniach praktykę zawodową).

Informacje dla zdających maturę w sesji czerwiec 2020

Proszę zapoznać się z poniższą procedurą (tegoroczni absolwenci oraz absolwenci z lat ubiegłych) i zgodnie z nią postępować w czasie egzaminów maturalnych.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
NA EGZAMINACH MATURALNYCH 2020


Login i hasło do serwisu maturzysty - wyniki ( https://wyniki.oke.wroc.pl/login.php ) można odebrać po egzaminie w danym dniu wg poniższego harmonogramu:

  • poniedziałek (08.06) - klasy 4TI, 4TH
  • wtorek (09.06) - klasa  4TE, absolwenci lat ubiegłych
  • środa (10.06) - klasy 4TS, 3LO

Uczniowie przestępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 powinni zapoznać się z komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r w sprawie:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec-lipiec 2020
Formuła 2017/Formuła 2012

Od 01.06.2020 wywieszone zostały listy egzaminacyjne, które określają datę i miejsce egzaminu zawodowego części pisemnej i części praktycznej. Listy są do wglądu przy sekretariacie szkoły.

Absolwenci powtarzający część pisemną lub część praktyczną egzaminu mają obowiązek dokonania opłaty na konto OKE we Wrocławiu (część pisemna 69,98 zł, część praktyczna 139,96 zł). Numer konta NBP Odział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000. Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem z list egzaminacyjnych. Dowód wpłaty proszę dostarczyć do szkoły najpóźniej dnia 03.06.2020  do godz.12.00 do gabinetu  38 - kierownik szkolenia praktycznego.

Od 1 czerwca wszyscy uczniowie mogą skorzystać z konsultacji u poszczególnych nauczycieli.

UWAGA !

w dn.8.06-10.06.2020 konsultacji nie będzie z powodu egzaminów maturalnych 

<<< Wykaz terminów konsultacji >>>

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych,
nie mogą zakrywać ust i nosa,
powinni o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły
nie później niż do 29 maja 2020 r. (piątek)

Zapraszamy w tych samych godzinach co przed przerwą.

PONIEDZIAŁEK

9:40 - 14:25

WTOREK

8:00 - 8.50
10.30 - 14:20

ŚRODA

8:45 - 14:25

CZWARTEK

8:00 - 12:30

PIĄTEK

8:50 - 13:30