Zdający, którzy ze względów zdrowotnych,
nie mogą zakrywać ust i nosa,
powinni o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły
nie później niż do 29 maja 2020 r. (piątek)

Zapraszamy w tych samych godzinach co przed przerwą.

PONIEDZIAŁEK

9:40 - 14:25

WTOREK

8:00 - 8.50
10.30 - 14:20

ŚRODA

8:45 - 14:25

CZWARTEK

8:00 - 12:30

PIĄTEK

8:50 - 13:30

Absolwenci technikum mogą odbierać
dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
od 25 maja w sekretariacie szkoły
w godzinach od 10.00 do 14.00

Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego
proszeni są o zapoznanie się z uaktualnioną prezentacją
dotyczącą przebiegu tegorocznego egzaminu maturalnego

18 maja 2020 r. przypadła 100. rocznica urodzin Wielkiego Polaka - Świętego Jana Pawła II. Głównym punktem obchodów tego jubileuszu w naszym mieście było wydarzenie religijno-kulturalne pt.: "Tu wszystko się zaczęło".

 

  • JP2_1

Do 17 maja czekamy na Wasze prace