Tematem przewodnim tegorocznej akcji był zbiór „Nowele Polskie”, wśród których znalazły się:

  1. „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa;
  2. „Dym” – Maria Konopnicka;
  3. „Katarynka” – Bolesław Prus;
  4. „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz;
  5. „Orka” – Władysław Stanisław Reymont;
  6. „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski;
  7.  „Sachem” – Henryk Sienkiewicz;
  8. „Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Odpowiadając na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu grupa dziewcząt należąca do Szkolnego Koła Wolontariatu przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania reprezentując społeczność szkolną. Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów polskich nowel, takich jak: „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażników” Brunona Schulza, „Dym” i „ Nasza szkapa” Marii Konopnickiej oraz „ Dobra pani” Elizy Orzeszkowej.

W przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania ma być „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy

Zgodnie z tradycją szkoły wraz z początkiem września odbył się kiermasz podręczników szkolnych. W czwartek i piątek ( 5 oraz 6 września) z trudem można było przecisnąć się przez tłum uczniów, którzy przybyli do holu na parterze, aby zaopatrzyć się w książki lub odsprzedać młodszym kolegom stare podręczniki. Mimo tłumu, każdy uczeń mógł odnaleźć potrzebne mu pozycje.
Zachęcamy do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i świetnych ocen na sprawdzianach w tym roku szkolnym!

Samorząd Uczniowski

 

Takie słowa usłyszeli wszyscy zebrani pod Krzyżem Solidarności od Dariusza Duszyńskiego przemawiającego także w imieniu Burmistrza Gminy Milicz oraz Starosty Milickiego 1 września 2019r. podczas obchodów 80.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wszystkich klas mogą ubiegać się o stypendium Starosty Milickiego w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki."

Regulamin przyznawania stypendium oraz wniosek
dostępny jest na stronie starostwa.

Wnioski uczniowie składają w szkole do 13 września u wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
Druki wniosków można również pobrać u pedagoga gab.24

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy

WŁODZIMIERZA FICENESA

naszego emerytowanego kolegę,
wicedyrektora i nauczyciela w latach 1970-1998
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu.

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy

BARBARĘ DOBROWOLSKĄ

pracownicę księgowości w latach 1975 -2017,
naszą emerytowaną koleżankę.
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu.