W piątek 29 września br. 50-ciu maturzystów pod opieką katechetki Elżbiety Kamińskiej, udało się na Jasną Górę, by prosić Matkę Boską o potrzebne łaski na czas przygotowań i zdawania egzaminu dojrzałości. W kaplicy jasnogórskiej odprawiona została msza św. w intencjach, które przynieśli ze sobą uczniowie naszej szkoły. Po mszy św. młodzież odmówiła różaniec. Nad bezpiecznym przebiegiem pielgrzymki czuwały również panie: Krystyna Dutkowiak i Edyta Kryszkiewicz.

 

  • PM1

Kierownik szkolenia praktycznego zaprasza na spotkanie organizacyjno-informacyjne, pracodawców realizujących szkolenie pracowników młodocianych klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.
Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół im.T. Kościuszki ul. Trzebnicka 4, dnia 05.10.2017 o godz.14.30 gabinet nr 7 .

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. W naszej szkole została przygotowana wystawa na parterze, nauczyciele języków obcych przygotowali lekcje okolicznościowe a w bibliotece wyeksponowane zostały zasoby wspomagające naukę języków obcych, w tym literatura w językach obcych. Zapraszamy do korzystania

 

  • edj1

22 września odbył się etap szkolny XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy - znam Dolinę Baryczy. Do etapu regionalnego zakwalifikowały się: Sandra Kusicielek i Ola Kłos z klasy I a LO. Dziękuję za udział w konkursie, gratulacje dla zwycięzców.

Henryka Kowalska

Zgodnie z harmonogramem przygotowania egzaminu maturalnego, uczniowie tegorocznych klas maturalnych składają deklaracje maturalne do dnia 30 września. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania deklaracji w wersji elektronicznej i wypełnienie oraz wysłanie odpowiednich formularzy w najbliższym tygodniu. W przypadku kłopotów technicznych można zgłosić się do biblioteki szkolnej.

Niewielka korekta planu lekcji obowiązuje od jutra (czwartek 21 września)

  Etap szkolny XX edycji Konkursu o Dolinie Baryczy -
Znam Dolinę Baryczy
odbędzie się w piątek 22 września na 3 godz. lekcyjnej (sala 16)

Organizator etapu szkolnego - H. Kowalska

W środę 20 września o godz. 16.30 odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach pierwszych Technikum, Liceum Ogólnokształcącym, Branżowej Szkole I Stopnia oraz w klasach maturalnych.

Rodzice uczniów klas maturalnych zostaną zapoznani z procedurami egzaminu maturalnego.