W ramach akcji „Biała Wstążka” w dniach 10 i 18 grudnia, odbyły się prelekcje dla uczniów i rodziców, na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzonych przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu pana Krzysztofa Kurala. Uczestnicy zapoznali się z procedurą niebieskiej karty, otrzymali informacje dotyczące instytucji pomocowych działających na terenie powiatu. W trakcie spotkania, uczniowie i rodzice mieli również możliwość udziału w dyskusji oraz indywidualnych konsultacji.

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej we Wrocławiu podał listę osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIII OWE. Etap szkolny odbył się 6 listopada. Na liście znalazł się uczeń czwartej klasy technikum ekonomicznego Łukasz Leszczyszyn. Zawody okręgowe odbędą się 9 stycznia we Wrocławiu. Łukaszowi gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach. Opiekunem ucznia jest p. Adriana Nestoruk

W ostatni grudniowy szkolny dzień, w wielu szkołach organizowane są klasowe wigilie…

Samorząd Uczniowski proponuje, aby wszystkie organizowane wigilie w szkole, odbyły się bez używania plastikowych talerzyków, kubeczków czy sztućców, a namawia, aby wszyscy przynieśli ze sobą szklane naczynia, talerzyki i kubki oraz metalowe sztućce.

Głównym celem akcji jest wspólne ograniczenie ilość plastikowych odpadów - im ich mniej, tym lepiej dla naszego środowiska i przyszłych pokoleń. Ważne jest również, aby krzewić u każdego ucznia zachowania proekologiczne, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska, w tym zmniejszenia się ilości wyprodukowanych odpadów. Myśląc o nas, ale i o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, musimy działać tu i teraz. Każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro.

Zróbmy coś razem dla naszej planety.

Razem zawsze możemy więcej!

Pokażmy, że ochrona naszej planety jest dla nas ważna.

Od poniedziałku 16 grudnia
obowiązują zmiany w planie lekcji

7 grudnia miała miejsce uroczystość otwarcia
w Zespole Szkół im. T.Kościuszki w Miliczu
nowej pracowni informatycznej,
w skład której wchodzi 25 komputerów oraz dwie drukarki 3D.

  • IMG_7332

– 10 lat temu otwieraliśmy tę pracownię po raz pierwszy – mówił dyrektor Ryszard Lech. – Dla człowieka 10 lat to mgnienie, ale dla komputerów cała wieczność. Dlatego dziś wymieniamy je na nowe, dzięki wzorcowej współpracy ze starostwem powiatowym, bardzo dobrej współpracy z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz dobrze napisanemu wnioskowi, w czym swój znaczący udział miała wicedyrektor Alina Iskrzycka. – Mamy 183 uczniów technikum informatycznego w 8 oddziałach, dlatego jesteśmy zobowiązani zapewnić im odpowiedni sprzęt i fachową kadrę nauczycielską. Że to się udaje, potwierdza fakt, że wielu absolwentów naszego technikum robi karierę w międzynarodowych korporacjach – mówił dyrektor Lech. Starosta powiatu Sławomir Strzelecki gratulował pomysłu i życzył dalszych osiągnięć na niwie krzewienia nowych technologii. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczenia, jak w praktyce działają drukarki 3D, a także obejrzeli film z udziałem pierwszego absolwenta technikum informatycznego, Szymona Kuriaty, obecnie cenionego operatora filmowego. Do końca obecnego roku szkolnego w Zespole Szkół wszystkie komputery w 8 pracowniach zostaną wymienione na nowe, a koszt tego przedsięwzięcia przekroczy kwotę 2,2 mln zł.