1 października o godz. 18.00 w sali 21 odbędzie się spotkanie
uczestników wycieczki do Włoch wraz z rodzicami.
Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel biura podróży.
Obecność obowiązkowa.


Ostemplowane znaczki mają swoją wartość! Nie wyrzucaj ich do kosza! Uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc misjom! Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza wszystkich do włączenia się do akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie pod hasłem :
KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE.

Akcja trwa od kilkudziesięciu lat! Jednoczy ludzi wokół dobrej sprawy i pozwala się zaangażować każdemu bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek!

Co zrobić?

  • Ostemplowany znaczek wyciąć z półcentymetrowym marginesem, tak aby go nie uszkodzić;
  • Znaczki należy zostawić w specjalnym pudełku na portierni lub bezpośrednio u p. Adriany Łukaszyk i p. Elżbiety Kamińskiej (gabinet 44).

Rusza zakręcona akcja zbierania plastikowych:

  • zakrętek po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie itd.;
  • łyżeczek, miarek np. dołączanych do mleka, syropów itp.;
  • opakowań po jajkach niespodziankach;
  • tubek i opakowań po kremach, szamponach, artykułach spożywczych etc. z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie): PP, PE, LDPE, HDPE.

Zebrany plastik zostanie przekazany do recyklingu i dzięki temu zgromadzone będą pieniądze, przeznaczone dla małych i dużych pacjentów hospicjum we Wrocławiu. Dzięki leczeniu i rehabilitacji zapewnione im zostanie szczęśliwe dzieciństwo i godne życie.

Nakrętki można składać do kartonów wystawionych na parapetach w każdym korytarzu lub bezpośrednio u p. Adriany Łukaszyk.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Zgodnie z harmonogramem przygotowania egzaminu maturalnego, uczniowie tegorocznych klas maturalnych składają deklaracje maturalne
do dnia 30 września.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania deklaracji w wersji elektronicznej i wypełnienie oraz wysłanie odpowiednich formularzy w najbliższym tygodniu.
W przypadku kłopotów technicznych można zgłosić się do p. Małgorzaty Kryszkiewicz (w bibliotece szkolnej lub s.55).

Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
odbędzie się 18 września o godz. 16.30
Od godziny 17.00 również "otwarta środa"

Terminy zebrań z rodzicami w roku szk. 2019/20