Uczniowie klas III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach rzemieślniczych do egzaminu zawodowego czeladniczego zgłaszani są przez pracodawcę. Egzaminy przeprowadzają Izby Rzemiosł Różnych np. Wrocław, Milicz czy Krotoszyn. Pracodawca decyduje o miejscu zgłaszania. Obowiązkiem ucznia jest doniesienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły do wyznaczonego cechu. Pracodawca dokonuje opłaty za egzamin czeladniczy. Nasza szkoła organizuje egzamin zawodowy przez OKE Wrocław w sesji czerwcowej 2020, tylko w zawodach sprzedawca, kucharz oraz rolnik, pozostałe zawody egzaminowane są przez cech.

Zwroty zaległości można codziennie przynieść do biblioteki lub zostawić na portierni.

Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły, którego adres e-mail jest zarejestrowany w systemie może samodzielnie sprawdzić stan swoich wypożyczeń w bibliotece szkolnej. Jak sprawdzić stan wypożyczeń?

  • KROK 1 - wejdź na stronę katalogu biblioteki szkolnej

 

  • KROK 2 - zaloguj się
Logowanie przy użyciu tego samego loginu i hasła co w dzienniku

 

 

  • KROK 3 - wybierz opcję sprawdzania stanu konta
Po zalogowaniu można:
-sprawdzać stan swoich wypożyczeń,
-przedłużać okres wypożyczenia książki,
-rezerwować wybrane pozycje.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019/20
dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki,
dzień 12 czerwca 2020 roku jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz branżowych
(za wyjątkiem klas, które mają w tych dniach praktykę zawodową).

Informacje dla zdających maturę w sesji czerwiec 2020

Proszę zapoznać się z poniższą procedurą (tegoroczni absolwenci oraz absolwenci z lat ubiegłych) i zgodnie z nią postępować w czasie egzaminów maturalnych.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
NA EGZAMINACH MATURALNYCH 2020


Login i hasło do serwisu maturzysty - wyniki ( https://wyniki.oke.wroc.pl/login.php ) można odebrać po egzaminie w danym dniu wg poniższego harmonogramu:

  • poniedziałek (08.06) - klasy 4TI, 4TH
  • wtorek (09.06) - klasa  4TE, absolwenci lat ubiegłych
  • środa (10.06) - klasy 4TS, 3LO

Uczniowie przestępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 powinni zapoznać się z komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r w sprawie:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec-lipiec 2020
Formuła 2017/Formuła 2012

Od 01.06.2020 wywieszone zostały listy egzaminacyjne, które określają datę i miejsce egzaminu zawodowego części pisemnej i części praktycznej. Listy są do wglądu przy sekretariacie szkoły.

Absolwenci powtarzający część pisemną lub część praktyczną egzaminu mają obowiązek dokonania opłaty na konto OKE we Wrocławiu (część pisemna 69,98 zł, część praktyczna 139,96 zł). Numer konta NBP Odział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000. Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem z list egzaminacyjnych. Dowód wpłaty proszę dostarczyć do szkoły najpóźniej dnia 03.06.2020  do godz.12.00 do gabinetu  38 - kierownik szkolenia praktycznego.

Od 1 czerwca wszyscy uczniowie mogą skorzystać z konsultacji u poszczególnych nauczycieli.

UWAGA !

w dn.8.06-10.06.2020 konsultacji nie będzie z powodu egzaminów maturalnych 

<<< Wykaz terminów konsultacji >>>