21 lutego odbył się szkolny etap konkursu Ojczyzna Polszczyzna. O miano najlepszych znawców języka polskiego walczyło czternaścioro uczniów.
Pięcioro najlepszych będzie reprezentowało naszą szkołę na etapie powiatowym. Trzymajmy za nich kciuki.
A oto wyniki:

  1. Kamila Małysz kl. 1 TE
  2. Jakub Łuczak kl. 2 TIA
  3. Zuzia Kurzawska 1 AL
  4. Alicja Kembłowska 1 TE
  5. Monika Włodarczyk 1 TE

Barbara Barszczewska

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Powiatowym Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.

Zadania konkursowe sprawdzą wiedzę i umiejętności z zakresu składni zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwa, fleksji, frazeologii i leksyki, zasad ortografii, interpunkcji oraz ich praktyczne zastosowanie w różnych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych; umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, świadomość językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie. Zalecana lektura: „Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole” pod redakcją Agnieszki Mikołajczuk i Janiny Puzyniny, wyd. Nowa Era, Warszawa 2004 oraz aktualne kompendia poprawnościowe. Etap szkolny konkursu odbędzie się 21 lutego 2019r. Zgłoszenia przyjmuje Barbara Barszczewska do 19 lutego.

Pięcioro zwycięzców będzie reprezentować szkołę podczas etapu powiatowego 7 marca 2019r. Etap powiatowy w tym roku organizuje nasza szkoła.

Barbara Barszczewska

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział we Wrocławiu podała listę 29. uczniów z regionu dolnośląskiego zakwalifikowanych do II etapu Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, w tym 4 z technikum ekonomicznego w Miliczu:
Kolasa Julia -klasa IITE,
Kowalska Amelia - klasa ITE,
Leszczyszyn Łukasz
- klasa IIITE,
Tyczyńska Aleksandra - klasa IVTE.

II etap (wojewódzki) odbędzie się 14 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w DIL ul. Matejki 6 we Wrocławiu.
Uczniów do konkursu przygotowała Krystyna Dutkowiak.

Od 11 lutego pracujemy według nowego planu lekcji

Do etapu wojewódzkiego Olimpiady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2018/2019 zakwalifikowano zespół w składzie: Julia Kolasa z klasy drugiej technikum ekonomicznego Łukasz Leszczyszyn i Mateusz Pyrka z klasy trzeciej technikum ekonomicznego Etap wojewódzki odbędzie się 15 marca 2019r. we Wrocławiu. Gratulujemy. Uczniów do olimpiady przygotowała Krystyna Dutkowiak

Znamy już długo oczekiwane, oficjalne wyniki naszych uczniów, którzy startowali w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "BÓBR". Najlepsi okazali się uczniowie startujący w konkursie po raz kolejny: Filip Gorzelak z kl. 3TI  (93,75pkt.), Jakub Łuczak z kl. 2TIA (87,5pkt.), Mateusz Grzenda z kl. 4TI (83,75pkt.) a Filipowi zabrakło niespełna 5 pkt.(jedno zadanie) do zajęcia miejsca wyróżnionego.

Wyniki z górnej półki uzyskali również: Leon Kurzawski z kl. 2TIA, Wiktor Pielok z kl. 2TIB, Jowita Gierlik z kl. 4TI, Kamil Lewucha z kl. 3TI, Dominik Mróz z kl. 2TIB. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i zapraszamy na kolejną edycję tego oryginalnego konkursu dla miłośników logicznego myślenia już w listopadzie.

Wszyscy chętni mogą zmierzyć się z tegorocznymi zadaniami: https://www.bobr.edu.pl/2018/11/29/zadania-z-roku-2018/

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018/19 z dnia 14 września 2018 r. dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki dzień 10 stycznia 2019 roku jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz zawodowych i branżowych.

Dla młodzieży, która zechce w tym czasie przebywać w szkole zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece. Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić to odpowiednio wcześniej wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy, bądź nauczycielom przedmiotu.

7 stycznia (poniedziałek) o godz. 16.30
odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas:

  • 1THI wych. E.Kryszkiewicz sala 1
  • 1cb wych. M. Kamiński sala 2
  • 4TS wych. B. Barszczewska sala 3
  • 1LO wych. M.Wolszczak sala 4

Rodzice uczniów klasy 1ab
spotykają się z wychowawcą Ł.Lombarskim
4 stycznia (piątek) o godz. 16.30 w sali nr 1