29. listopada 2016 odbył się szkolny etap konkursu matematycznego "Euklides". Udział w eliminacjach wzięło 12 uczniów z klas drugich i trzecich technikum naszej Szkoły. Dwóch uczniów tj. Patryk Szymczak z klasy 3TRS i Patryk Marciniak z klasy 3TI, zakwalifikowało się do zawodów rejonowych, które zostały przeprowadzone 2. marca 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych we Wrocławiu. Wyniki tego etapu zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Uwaga !!!!

23 marca odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybieramy Przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego oraz 3 członków Rady SU. W związku z tym proszę aby każda klasa wybrała po 2 swoich kandydatów, którzy będą ich reprezentantami. Kandydaci muszą mieć bardzo dobrą opinię i  rekomendację  wychowawcy. Kandydatury składamy do 15 marca u opiekunki Samorządu pani Iwony Przybyś.

Zespół Szkół im. T. Kościuszki uczestniczy w projektach zawodowych mobilności zagranicznych uczniów w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Do II etapu (wojewódzkiego) VII Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zakwalifikowano 33 uczniów z województwa dolnośląskiego, w tym 4 naszych uczniów: Klaudię Imiłowską, Katarzynę Kubinkę i Aleksandrę Tyczyńską z klasy II technikum ekonomicznego oraz Natalę Juśkiewicz z klasy I technikum ekonomicznego.

Uwaga maturzyści zdający język angielski na maturze.
Przypominamy, że w najbliższy piątek od godziny 8.30 odbędzie się próbny egzamin ustny.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do sali nr 3.

Ostatnia pomoc: http://english4matura.pl/matura_ustna
Anna Delewska i Agnieszka Bąk-Smyrnów