U W A G A !!!

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej I stopnia w Miliczu, którzy nie ukończyli 15 lat muszą posiadać opinię dyrektora szkoły podstawowej i opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości nauki w zawodzie. Brak w/w dokumentów uniemożliwia podpisanie umowy w Cechu na naukę zawodu.

Informujemy, że podpisujemy umowy

TYLKO do dnia 23.08.2019 r.

Zapraszamy do biura Cechu w Miliczu,
ul. Zielona 1, czynne codziennie od 7.30 do 15.30.
Cech rzemiosł rożnych w Miliczu tel 693472338

Zapraszamy po odbiór świadectw,
aneksów i informacji o wynikach matur
4 lipca 2019r. od godz.12.00

UWAGA! Do 11 lipca wnioski o poprawkowy egzamin maturalny

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

W dniach 27 - 29 sierpnia 2019 odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów klas liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia.
<<<Harmonogram egzaminów poprawkowych>>>

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się tradycyjnie na przykładnie utrzymanym dziedzińcu szkolnym. Po wystąpieniu sztandaru szkolnego i odśpiewaniu hymnu, prowadzący apel uczniowie - Daria Płókarz z 2 kl.liceum ogólnokształcącego i Robert Chołodecki z 2 kl. technikum hotelarskiego - przywitali przybyłych gości: kierownika Wydziału Oświaty i Promocji - Krzysztofa Firka, który pogratulował osiągnięć w nauce i konkursach oraz życzył bezpiecznych wakacji, Roberta Gajzlera, Janisława Kaczmarka i Edytę Kłonowską - przewodniczącą Rady Rodziców. Robert Gajzler - przedstawiciel gminy odczytał list od Burmistrza, w którym Piotr Lech podziękował uczniom za wysiłek w zgłębianie wiedzy, a nauczycielom słowami „ głowa do góry! ” dodał otuchy. Prezes Cechu Rzemiosł w Miliczu - J. Kaczmarek nagrodził ucznia kl.1 C szkoły branżowej I stopnia – Pawła Dawidowicza, w szczególny sposób wyróżniającego się swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem na praktykach zawodowych. Pani Edyta Kłonowska, kończąca pracę przewodniczącej Rady Rodziców, wyraziła wdzięczność rodziców za trud włożony w pracę, za cierpliwość i wyrozumiałość nauczycieli w stosunku do młodzieży.

 

  • zak1


11 czerwca dotarła do nas tragiczna wiadomość, zginął uczeń naszej szkoły.
Śmierć Krystiana wstrząsnęła nami wszystkimi,
nie umiemy zrozumieć jej sensu.
Cała społeczność szkolna łączy się w bólu z rodzicami i rodzeństwem.
W ostatnim pożegnaniu Krystiana uczestniczyli koleżanki i koledzy z klasy IIIc
wraz z wychowawcą Arturem Stolarkiem.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół odbędzie się
19 czerwca o godz. 9.00 na dziedzińcu szkolnym.
Przypominamy, że w tym dniu obowiązują stroje apelowe!

 

  • 1_SzM

Również pod koniec maja, w Krakowie, miał miejsce finał ogólnopolskich zawodów dla twórców gier komputerowych Digital Dragons - Student Talent Show, w których zespół z udziałem Szymona Misia znalazł się w gronie 10 finalistów. Wyróżnione zespoły zaprezentowały swoje projekty w trakcie Prace nad projektem trwały około dwóch miesięcy, a Szymon pełnił w zespole rolę głównego programisty. Dla zainteresowanych filmowa prezentacja projektu