Klasa 1 THS- grupa hotelarska 20 listopada brała udział w lekcji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej - krok po kroku do założenia własnej firmy.

Uczennice klasy IV THK Anita Sztander i Anna Michalska wraz z panią Agnieszką Ochowicz wzięły udział X Dolnośląskich Potyczkach Hotelarskich.

 

  • PH1

W środę 22 listopada odbył się XI Festiwal Pieśni Patriotycznej, którego organizatorami są: Biblioteka Publiczna w Miliczu oraz milicki Ośrodek Kultury. W konkursie zaprezentowali się soliści i zespoły w rożnych kategoriach wiekowych. Uczniowie naszej szkoły Aleksandra Szostak 1TES, Aleksandra Noga 1TES, Mariusz Słowiński 1BS otrzymali wyróżnienie w kategorii IV - zespoły. Serdecznie gratulujemy.

 

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyła się Próbna Matura z Operonem – ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzony został próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Uczniowie w dniach od 21 – 24 listopada 2017r. otrzymali arkusze egzaminacyjne z obowiązkowych i wybranych przez siebie przedmiotów opracowane przez doświadczonych egzaminatorów, umożliwiające rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Było to dla nich ważne wydarzenie – mieli szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy i przekonać się, z czym radzą sobie lepiej, a co powinni jeszcze potrenować. W arkuszach maturalnych znalazły się zadania weryfikujące znajomość faktów, sprawdzające umiejętność ich łączenia czy też czytania ze zrozumieniem.

W dniu 13 listopada na drugiej lekcji odbyła się X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, w której wzięło udział 20 uczniów klas hotelarskich. Do etapu Okręgowego zakwalifikowały się uczennice klasy 3 THR Wiktoria Kagan i Sandra Kalicka uzyskując największą ilość punktów. Etap Okręgowy odbędzie się w styczniu w Jeleniej Górze.

10 listopada, na małej sali gimnastycznej, uczniowie klasy ITES wraz z wychowawcą p. Kamilą Bień, przygotowali apel, na którym uczczono Święto Niepodległości, a także Patrona Zespołu Szkół - Tadeusza Kościuszkę.

 

  • SN1

W środę 15 listopada o godz. 16:30 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych, na których przekazane zostaną informacje o ocenach prognozowanych na zakończenie pierwszego semestru.

Dla rodziców pozostałych klas "otwarta środa" od godziny 17:00

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczczenia w piątek
Święta Niepodległości
odświętnym strojem oraz biało-czerwonymi akcentami