Obchodzony 9 maja. Tego dnia w 1950 roku Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia europejskiej wspólnoty. Święto ma służyć wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu narodów Europy. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się konkursy, wystawy i gry zespołowe o tematyce europejskiej.

  • UE1

Sprawdzanie stanowisk komputerowych dla uczniów zdających egzamin maturalny z informatyki obędzie się we wtorek 9 maja o godz 14.30 w sali 58

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej w Poznaniu to najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy o motoryzacji dla uczniów szkół samochodowych. Uczniowie naszej szkoły brali w nim udział po raz piąty. Mogą w nim sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności przed poszukiwaniem w przyszłości swojej pierwszej pracy, a ich udział w konkursie to również promocja naszej szkoły w ogólnopolskim rankingu szkół samochodowych. 7 kwietnia w Turnieju udział z naszej szkoły brali następujący uczniowie: Dawid Ogrodnik, Bartłomiej Pasek, który uzyskał najlepszy wynik, a tuż za nim uplasował się Daniel Łaskawy. Opiekunem uczniów był Edmund Wojtera.

Od 9 maja pracujemy według nowego planu lekcji

W piątek, 28 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Pożegnaliśmy uczniów klas IV Technikum (informatycznego, samochodowego,  ekonomicznego, rybactwa śródlądowego i hotelarskiego) oraz klasę III Liceum Ogólnokształcącego. Na uroczystym apelu uczniów pożegnali Burmistrz Gminy Milicz pan Piotr Lech, Starosta Powiatu Milickiego pan Krzysztof Osmelak, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Iwanicka, wicedyrektor Zespołu Szkół pan Grzegorz Połubek oraz licznie zebrane Grono Pedagogiczne.

  • IMG_0359

Kilkuset gimnazjalistów z powiatu milickiego gościło w naszej szkole w ramach dnia otwartego. Mogli oglądać stanowiska pracy informatyków, samochodziarzy, ekonomistów, architektury krajobrazu, rybaków oraz hotelarzy.

IX Dzień Hotelarza, w tym roku odbył się pod hasłem "Kuchnie Europejskie"

Uczniowie zaprezentowali nieco historii i kultury państw: Anglia, Francja, Włochy oraz Grecja. Zmagania hotelarzy ocenili zaproszeni goście Pani Alicja Przybylska z hotelu "Naturum" w Rudzie Sułowskiej, Pani Teresa Janus z hotelu "Kaskada" w Miliczu, Pan Nowicki z hotelu "Grabownica" w Grabownicy, Pan Bartosz Siewiera z Zajazdu " U Bartka" w Średzinie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2016/17 z dnia 13 września 2016 r. dyrektora Zespołu Szkół dzień 2 maja jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz zawodowych.

Dla młodzieży, któa zechce w tym czasie przebywać w szkole zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece. Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić to odpowiednio wcześniej wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy bądź nauczycielom przedmiotu.

Dni 4, 5 i 8 maja są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzaminy maturalne