Z głębokim smutkiem żegnamy

 

Tadeusza Kaczmarka

naszego emerytowanego kolegę,
dyrektora administracyjnego szkoły w latach 1990-2008

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia
dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu

Uwaga maturzyści!

WERYFIKACJA poprawności danych i wyboru egzaminów w terminie ostatecznym do 7 lutego.

W tym celu należy zgłosić się do p. Aliny Iskrzyckiej
w dniach od 2 do 7 lutego 2018r.

Z dniem 8 lutego złożona deklaracja wstępna staje się ostateczną.

Absolwenci z obowiązkiem opłaty za egzamin dodatkowo do 7 lutego składają dowód wpłaty i załącznik 26a osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: s e k r e t a r i a t @ z s m i l i c z . e u

W dniach od 19 do 23 stycznia 2018 uczennice naszej szkoły Aleksandra Tyczyńska i Katarzyna Kubinka, które są członkami Szkolnego Klubu Europejskiego, przebywały na obozie językowym Euroweek w Międzygórzu. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i były prowadzone przez wolontariuszy z różnych krajów. Uczestniczki poznały kulturę różnych części świata oraz miały możliwość swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

 

  • f1

Od poniedziałku 29 stycznia obowiązują zmiany planu lekcji.
<<<<Sprawdź plan>>>>

Filip Gorzelak uczeń klasy 2 technikum informatycznego
został laureatem I miejsca polskiej edycji
XII Konkursu Informatycznego BÓBR

Jako jeden z trzech uczniów w kraju (kategoria szkół ponadgimnazjalnych) zdobył maksymalną liczbę 120 punktów.

Drugi wynik w szkole, 100 punktów, uzyskał Mateusz Grzenda (kl. 3TI) i tylko 0,25 pkt. zabrakło mu do zdobycia tytułu wyróżnienia. Trzeci wynik 88,75 pkt. uzyskał Patryk Marciniak (kl. 4TI). Wszystkie te wyniki należą do najwyższych w historii zmagań naszych uczniów w tym konkursie.

Znamy wyniki konkursu języka niemieckiego „Weltsprachen Abitur”, który odbył się 31 października. Wzięło w nim udział 20 uczniów: 1 z klasy pierwszej, 4 z klas drugich i 15 z klas trzecich. Uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie testu. Koordynatorkami konkursu były Marta Cichowlas i Paula Chowaniec.

Najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy 2TS - Mateusz Jędrzejczyk, który zdobył 17 na 20 punktów. Z klas trzecich najlepiej wypadła Aleksandra Tyczyńska, zdobywając 11 punktów na 20. Każdy uczeń dostał dyplom i zakładki z niemieckimi tablicami gramatycznymi oraz słówkami. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu
ogłasza nabór dla słuchaczy
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
którzy maja ukończony semestr 3
i chcieliby kontynuować naukę od semestru 4
w roku szkolnym 2017/2018.
(dot. klasy drugiej i warunkiem przyjęcia
jest ukończenie semestru 3).
Nauka w szkole dla dorosłych jest bezpłatna tel: 713840350