Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
odbędzie się 4. września o godz. 9:00 na dziedzińcu szkolnym.
Obowiązują stroje apelowe

Matura poprawkowa w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2017 (wtorek) o godz. 9:00

  • MATEMATYKA - Technikum Leśne
  • J. ANGIELSKI - Zespół Szkół im. T. Kościuszki

Zdający przychodzą o godz. 8:30 z dowodem osobistym.

Do 10 września można składać wnioski o stypendia dla uczniów pochodzących z małych miast i wsi, których sytuacja uniemożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Szczegóły na stronie Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy nie otrzymali jeszcze promocji
do klasy wyższej lub nie ukończyli szkoły
odbędą się w dniach 28,29 i 30 sierpnia b.r.
Harmonogram egzaminów poprawkowych.

Odbiór świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur
w piątek 30 czerwca br. od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.

W nietypowych warunkach, bo nie na pięknym o tej porze roku placu apelowym, lecz w sali gimnastycznej ze względu na padający deszcz, odbył się uroczysty apel w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu.

 

Wśród zaproszonych gości byli obecni: kierownik wydziału oświaty i promocji Starostwa Powiatowego Beata Łabaczuk, reprezentująca burmistrza gminy Milicz Jolanta Jurczak, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych Grzegorz Jankowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Iwanicka.