Uczniowie, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja styczniowa 2020, mogą już otrzymać indywidualne wyniki od swoich wychowawców poprzez kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pomocą komunikatorów internetowych.
Świadectwa kwalifikacji i dyplomy będą mogli odebrać 30 marca od 9.00 w sekretariacie szkoły, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa, o których zostaną poinformowani na miejscu.

W związku z zaistniałą sytuacją i zawieszeniem do odwołania zajęć w szkole, proszę nauczycieli o systematyczne przesyłanie uczniom
materiałów do nauki w domu.
Informuję, że Ministerstwo Edukacji udostępniło w sieci obszerny poradnik ze wskazówkami dla nauczycieli, jak mają uczyć online.
Do dyspozycji mają pocztę e-mailową, dziennik elektroniczny, komunikatory, jak Messenger, WhatsApp czy Skype, a także darmowe, internetowe platformy
z materiałami edukacyjnymi.

Na podstawie najnowszego komunikatu MEN zalecam pracodawcom zwolnienie uczniów, będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.Od poniedziałku 16 marca uczniowie klas branżowych nie powinni stawiać się na praktyczną naukę zawodu u swoich pracodawców.
Zawieszeniu ulega również praktyka zawodowa klasy 3 TIA.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia
będący młodocianymi pracownikami
nie uczęszczają do szkoły,
realizują jednak przygotowanie zawodowe
u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. zajęcia w szkole zostają zawieszone do odwołania.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa:

  • uczniowie klas branżowych nie powinni uczęszczać w tym czasie na praktyki zawodowe.
  • Próbna matura z języków obcych odwołana.
  • Praktyka zawodowa 3TIA odwołana /termin zostanie ustalony po powrocie do szkoły/.
  • Tym samym zawieszone zostają do odwołania zajęcia projektowe-kursy: barman, barista, kelner, druk 3D, przygotowanie potraw.
  • Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Informacje na temat tej nadzwyczajnej sytuacji będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej i koncie facebookowym szkoły.
Prosimy o regularne śledzenie komunikatów.

Sekretariat szkoły będzie pełnił dyżury w dni robocze od 8.00 do 15.00.

W związku z ogłoszeniem dyrektora dotyczącym organizacji zajęć w dniu 11 marca 2020r. próbne egzaminy maturalne odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

matematyka zakres podstawowy godz. 8.00- 10.50 w salach:

  • s.29 - 4TE
  • s.30 - 3LO
  • s.31 - 4TH+4TS
  • s.32 - osoby,które nie przystępują do matury piszą sprawdzian
  • s.34 - 4TI

Uczniowie stawiają się przed klasami o godz. 7.45

Próbny egzamin maturalny z języków obcych odbędzie się 12.03.2020 (czwartek) od godz. 8.00 - 10.00 (na skrzydle bocznym).
Uczniowie stawiają się przed klasami o godz. 7.45