26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. W naszej szkole została przygotowana wystawa na parterze, nauczyciele języków obcych przygotowali lekcje okolicznościowe a w bibliotece wyeksponowane zostały zasoby wspomagające naukę języków obcych, w tym literatura w językach obcych. Zapraszamy do korzystania

 

  • edj1

22 września odbył się etap szkolny XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy - znam Dolinę Baryczy. Do etapu regionalnego zakwalifikowały się: Sandra Kusicielek i Ola Kłos z klasy I a LO. Dziękuję za udział w konkursie, gratulacje dla zwycięzców.

Henryka Kowalska

Zgodnie z harmonogramem przygotowania egzaminu maturalnego, uczniowie tegorocznych klas maturalnych składają deklaracje maturalne do dnia 30 września. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania deklaracji w wersji elektronicznej i wypełnienie oraz wysłanie odpowiednich formularzy w najbliższym tygodniu. W przypadku kłopotów technicznych można zgłosić się do biblioteki szkolnej.

Niewielka korekta planu lekcji obowiązuje od jutra (czwartek 21 września)

  Etap szkolny XX edycji Konkursu o Dolinie Baryczy -
Znam Dolinę Baryczy
odbędzie się w piątek 22 września na 3 godz. lekcyjnej (sala 16)

Organizator etapu szkolnego - H. Kowalska

W środę 20 września o godz. 16.30 odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach pierwszych Technikum, Liceum Ogólnokształcącym, Branżowej Szkole I Stopnia oraz w klasach maturalnych.

Rodzice uczniów klas maturalnych zostaną zapoznani z procedurami egzaminu maturalnego.

UWAGA!!!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO INAUGURACYJNE
ORAZ PIERWSZE ZAJĘCIA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH
ODBĘDĄ SIĘ W PIĄTEK 22 WRZEŚNIA 2017
O GODZ. 15.00 W GABINECIE NR 5