W sobotę 22.09.2018r. grupa uczniów pod opieką katechetek Adriany Łukaszyk i Elżbiety Kamińskiej, wzięła udział w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych na Ślęży – Górze Tabor Młodych, zorganizowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży i księdza Jakuba Bartczaka.

  • S0

Wraz z uczniami innych milickich szkół nasza młodzież stworzyła jedną, 60-cio osobową grupę i wyruszyła w drogę. Po dotarciu do podnóża góry rozpoczęła się wspinaczka na szczyt, której towarzyszyła modlitwa różańcowa.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, maturzyści naszej szkoły udali się na Jasną Górę, by prosić Matkę Boską o potrzebne łaski na czas przygotowań i zdawania egzaminu dojrzałości.

  • Cz1

Pod opieką nauczycieli: Elżbiety Kamińskiej, Adriany Łukaszyk i Małgorzaty Kryszkiewicz we wtorek 18 września wyruszyli w pielgrzymkową trasę. Wielką niespodzianką dla uczestników była obecność opiekuna duchowego tegorocznej pielgrzymki ks. Michała Olszańskiego, który w czasie drogi podzielił się z uczniami historią swojego powołania, a także dał możliwość osobistej rozmowy i zadawania nurtujących ich pytań, na które szczerze i dokładnie odpowiadał.

11 września uczniowie klas maturalnych odwiedzili Wrocławski Salon Maturzystów w Centru Kongresowym Politechniki Wrocławskiej.

  • SM2

Celem wyjazdu było zapoznanie się z ofertą szkół wyższych cywilnych i wojskowych oraz  obowiązującymi aktualnie zasadami rekrutacji. Spotkanie z przedstawicielami uczelni, rozmowa z pracownikami działów rekrutacji, bezpośredni kontakt ze studentami pozwoliła na weryfikacje decyzji o wyborze kierunku studiów, a co za tym idzie, wyborze przedmiotów rozszerzonych na maturze. Cennych wskazówek dotyczących egzaminów maturalnych udzielali również eksperci OKE.

Zapraszamy rodziców 
na spotkanie z wychowawcami w środę 19 września o godz. 16.30
Od godz. 17 również "otwarta środa"

676 uczniów przywitało nowy rok szkolny w Zespole Szkół.

  • rr1 5 i 6 września, w holu na parterze odbędzie się szkolny kiermasz używanych podręczników.
Zapraszamy również absolwentów, którzy chcą odsprzedać młodszym kolegom swoje podręczniki.

Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium z funduszu Rady Powiatu.

Każdy uczeń, który uzyskał ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub w działalności społecznej oraz potrafi je udokumentować, wypełnia wniosek stypendialny i składa go do 10 września u pedagoga lub w sekretariacie.

Wnioski dostępne są w sekretariacie, u pedagoga i wychowawców.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani pedagog Jolanta Łucka w gabinecie nr 24