Etap szkolny XX edycji Konkursu o Dolinie Baryczy -
Znam Dolinę Baryczy
odbędzie się w piątek 22 września na 3 godz. lekcyjnej (sala 16)

Organizator etapu szkolnego - H. Kowalska

W środę 20 września o godz. 16.30 odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach pierwszych Technikum, Liceum Ogólnokształcącym, Branżowej Szkole I Stopnia oraz w klasach maturalnych.

Rodzice uczniów klas maturalnych zostaną zapoznani z procedurami egzaminu maturalnego.

UWAGA!!!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO INAUGURACYJNE
ORAZ PIERWSZE ZAJĘCIA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH
ODBĘDĄ SIĘ W PIĄTEK 22 WRZEŚNIA 2017
O GODZ. 15.00 W GABINECIE NR 5

Od poniedziałku 11 września nastąpią niewielkie zmiany w planie lekcji

 11 i 12 września, w holu na parterze odbędzie się szkolny kiermasz używanych podręczników.
Zapraszamy również absolwentów, którzy chcą odsprzedać młodszym kolegom swoje podręczniki.

Wolontariat na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Miliczu

Co robimy?

Nasza współpraca z DPS trwa od ponad dwóch lat. Zaczęliśmy odwiedziny od składania Mieszkańcom życzeń z okazji świąt a obecnie spotykamy podopiecznych DPS na świetlicach, w bibliotece i w pokojach. Latem wychodzimy na spacery na terenie ośrodka.

Kto koordynuje nasze działania?

Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium z funduszu Rady Powiatu. O stypendium może się ubiegać każdy uczeń, który posiada wybitne wyniki w swojej pracy lub uzyskał sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia, które potrafi udokumentować i chciałby rozwijać swoją karierę naukowa, artystyczną, sportową lub społeczną. Uczeń wypełnia wniosek stypendialny i składa go do 15 września w sekretariacie szkoły. Wnioski są do pobrania u pedagoga i w sekretariacie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkony p. Jolanta Łucka (p.24)