Uczniowie bądź nauczyciele, którzy na czas zawieszenia zajęć chcą skorzystać ze szkolnych laptopów lub tabletów, proszeni są o kontakt z kierownikiem gospodarczym Pawłem Ryczkiem, nr tel +48500143697. Szkoła posiada pewną ilość sprzętu komputerowego, który może wypożyczyć do celów zdalnego nauczania.

Wychowawcy otrzymali i roześlą do swoich klas kody dostępu (login i hasło) do platformy https://epodreczniki.pl/

Szczegółowe instrukcje dla uczniów

Szczegółowe instrukcje dla nauczycieli

Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:

1. CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.

3. W serwisie społecznościowym Facebook został utworzony użytkownik Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie, którego uczeń zaprasza do znajomych, a następnie należy dołączyć do wybranej grupy zawodowej przez komunikator Messenger.

4. Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej otrzymają plan kursu, wykaz i dane kontaktowe do wykładowców oraz login i hasło do portalu, na którym będą dostępne opracowane zagadnienia z danego przedmiotu.

5. Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem „obecny”. Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, zarządzam, co następuje:

Od jutra, tj. od 25 marca 2020r., nauka w Zespole Szkół im, T. Kościuszki w Miliczu będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według istniejącego planu. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nauczyciel sam wybiera metodę komunikacji elektronicznej, pamiętając o zasadach bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych, jak również o uwzględnianiu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniu ich i wzięciu pod uwagę możliwości psychofizycznych ucznia. Wiedza ucznia oraz czynione przez niego postępy w nauce będą podlegały monitorowaniu i ocenianiu. Frekwencja podczas zdalnych zajęć nie będzie rozliczana: w dzienniku elektronicznym pojawi się możliwość wpisania komunikatu "praca zdalna”. Nauczyciel jest zobowiązany z końcem każdego tygodnia do złożenia drogą elektroniczną sprawozdania z wykonanej pracy, co będzie podstawą do określenia zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć.

Chcąc zadbać o samopoczucie uczniów i Ich rodzin oraz pracowników Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki, zachęcamy do kontaktu ze szkolnym psychologiem.
Rozszerzająca się pandemia i związane z nią działania wywołują w nas różne myśli i emocje, niepewność oraz strach. Potrzebujemy teraz szczególnie dużo wrażliwości, współczucia i wyrozumiałości. Starajmy się nawzajem wspierać i sobie pomagać. Jeśli chcą Państwo otrzymać wsparcie, porozmawiać o swoich obawach lub dowiedzieć się jak sobie radzić w tej trudnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu przez e-dziennik z p. Roksaną Drendą oraz drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także za pośrednictwem Messengera.

mgr Roksana Drenda

Uczniowie, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja styczniowa 2020, mogą już otrzymać indywidualne wyniki od swoich wychowawców poprzez kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pomocą komunikatorów internetowych.
Świadectwa kwalifikacji i dyplomy będą mogli odebrać 30 marca od 9.00 w sekretariacie szkoły, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa, o których zostaną poinformowani na miejscu.

W związku z zaistniałą sytuacją i zawieszeniem do odwołania zajęć w szkole, proszę nauczycieli o systematyczne przesyłanie uczniom
materiałów do nauki w domu.
Informuję, że Ministerstwo Edukacji udostępniło w sieci obszerny poradnik ze wskazówkami dla nauczycieli, jak mają uczyć online.
Do dyspozycji mają pocztę e-mailową, dziennik elektroniczny, komunikatory, jak Messenger, WhatsApp czy Skype, a także darmowe, internetowe platformy
z materiałami edukacyjnymi.

Na podstawie najnowszego komunikatu MEN zalecam pracodawcom zwolnienie uczniów, będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.Od poniedziałku 16 marca uczniowie klas branżowych nie powinni stawiać się na praktyczną naukę zawodu u swoich pracodawców.
Zawieszeniu ulega również praktyka zawodowa klasy 3 TIA.