Zespół Szkół im. T. Kościuszki uczestniczy w projektach zawodowych mobilności zagranicznych uczniów w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Do II etapu (wojewódzkiego) VII Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zakwalifikowano 33 uczniów z województwa dolnośląskiego, w tym 4 naszych uczniów: Klaudię Imiłowską, Katarzynę Kubinkę i Aleksandrę Tyczyńską z klasy II technikum ekonomicznego oraz Natalę Juśkiewicz z klasy I technikum ekonomicznego.

Uwaga maturzyści zdający język angielski na maturze.
Przypominamy, że w najbliższy piątek od godziny 8.30 odbędzie się próbny egzamin ustny.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do sali nr 3.

Ostatnia pomoc: http://english4matura.pl/matura_ustna
Anna Delewska i Agnieszka Bąk-Smyrnów