Do świata swojej wyobraźni zaprosiły nas uczennice, które wzięły udział w konkursie plastycznym ogłoszonym z okazji 100. rocznicy śmierci Stanisława Lema przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Pedagogiczną przy PCEiPP w Miliczu.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Martyna Sobkowiak kl.2TIg
II miejsce – Amelia Czerniak kl. 3LO    

         

Serdecznie gratulujemy!

Wszystkich zainspirowanych zapraszamy do szkolnej biblioteki, otwartej codziennie, po dzieła Lema i innych popularnych autorów.
KATALOG ELEKTRONICZNY

W związku z licznymi zapytaniami uczniów i rodziców informuję, że PKS Wołów nie planuje na razie dodatkowych kursów autobusowych w związku z uruchomieniem nauczania hybrydowego
w milickich szkołach średnich od 17.05. 2021.

dyrektor ZS
Ryszard Lech

  • Do 14.05.2021 zajęcia odbywają się zgodnie z procedurami nauczania zdalnego. 
  • 17.05.2021 - w związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego, nauczanie stacjonarne rozpoczynają wszystkie klasy I i III (liceum, technikum, szkoła branżowa). Klasy II kontynuują naukę zdalną.
  • W dniach 24.05 - 28.05.2021 sytuacja będzie odwrotna - nauczanie stacjonarne w szkole odbywać się będzie dla klas II (liceum, technikum, szkoła branżowa), a klasy I i III - nauczanie zdalne.
  • Podczas nauczania hybrydowego obowiązują te same co wcześniej obostrzenia i zalecenia związane z pandemią. ZASADY I PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAWIESZENIA CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ oraz ZALECENIA odnośnie nauczania stacjonarnego w czasie pandemii znajdują się na stronie szkoły. W zaleceniach zmianie ulegają niektóre podpunkty  dotyczące  gabinetów - lekcje odbywają się w gabinetach przedmiotowych zgodnie z opublikowanym planem lekcji. Przywrócony zostanie dzwonek według tradycyjnego harmonogramu.
  • Informacje dotyczące prowadzenia zajęć od 31 maja pojawią się w późniejszym terminie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w
IX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PRACĘ Z LITERATURY
DLA UCZNIÓW KLAS I-II LICEÓW I KLAS I – III TECHNIKÓW.

Organizator konkursu - Pracownia Lingwistyczna z Katowic.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy na jeden z zaproponowanych tematów.
Termin zgłoszenia do konkursu: 12.05.2021r.
Termin odesłania pracy: 23.05.2021r. Finał konkursu: czerwiec 2021r.
Regulamin dostępny jest na stronie www.pm.katowice.pl  oraz Facebooku Pracowni Lingwistycznej.

Napisz do mnie ( w dzienniku, Teamsie lub e-mailu )
Barbara Barszczewska b.barszczewska @ zsmilicz.eu

Quiz z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

(Test będzie można uruchomić o godzinie 10:50)