Uwaga

- pracodawcy oraz uczniowie/pracownicy młodociani klas I-III

- klasy III technikum praktyka zawodowa

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem kierownika szkolenia praktycznego

fot. Mikołaj - Majka - Daria - Szymon

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, że decyzją Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, stypendium na rok szkolny 2020/2021 zostało przyznane 4 uczniom Zespołu Szkół:

  • uczennicom liceum - Majce Wojciechowskiej z kl.3ALO i Darii Köcher z kl.2LOp
  • uczniom technikum - Szymonowi Dubickiemu - kl.3TI oraz Mikołajowi Rudnickiemu z kl.2TIp

Stypendyści zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

13 października, w trudnym dla wszystkich czasie Covid-19, świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej- szczególny dzień, w którym dziękujemy nauczycielom, ale także wszystkim pracownikom naszej szkoły za to, że wkładają oni tak wiele trudu w nasze wychowanie i nauczanie.

Mimo tego specyficznego okresu, tegoroczne obchody miały wymiar bardzo uroczysty: klasy II wraz z wychowawcami przygotowali dla nauczycieli słodki poczęstunek oraz życzenia w formie filmu, który ukazał się na stronie szkoły. Stroje apelowe podkreśliły uroczystość tego dnia.

Samorząd Uczniowski (w nowym już składzie) złożył na ręce Dyrektora Ryszarda Lecha oraz Wicedyrektor Aliny Iskrzyckiej najlepsze życzenia oraz upominki (breloczki z logo szkoły wykonane techniką 3D), które powstały dzięki uczniowi kl. 4TIB Kacprowi Radulakowi.

Przypominamy, że tylko do końca października można opłacać tegoroczne ubezpieczenie NNW PZU EDUKACJA.
Płatności można dokonać samodzielnie wykonując odpowiedni przelew.
<<Wszystkie informacje w artykule dla rodziców>>

W związku z objęciem powiatu milickiego od 17 października tzw. czerwoną strefą, wprowadzam od poniedziałku 19 października powrót do nauczania zdalnego. Oznacza to, że uczniowie w ramach istniejącego planu nawiązują kontakt zdalny z danym nauczycielem i uczestniczą w lekcji w ramach przydzielonego czasu. W celu usprawnienia zajęć zalecam, aby korzystać z jednej platformy internetowej, Microsoft Teams (Pakiet Office 365 dla szkół udostępniany jest bezpłatnie. Jest to rozwiązanie, z którym nie wiążą się żadne zobowiązania ze strony szkoły. Szkoła udostępni możliwość korzystania z pakietu w ciągu najbliższego tygodnia. Do tego czasu będzie można korzystać z innych form zdalnej komunikacji). Można jej używać zarówno na urządzeniach mobilnych (telefonach, tabletach), jak również komputerach stacjonarnych. Uczniowie mający kłopot z dostępem do takich urządzeń lub niemający dostępu do internetu, proszeni są o kontakt ze swoim wychowawcą za pomocą dziennika elektronicznego lub w innej formie.

Sekretariat szkoły będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00-14.00. Uczniowie technikum, którzy realizują praktykę zawodową oraz klasy branżowe, realizujące praktyczną naukę zawodu, na razie uczęszczają na te zajęcia bez zmian (oczekiwany jest jednak komunikat MEN w tej sprawie). Proszę śledzić na bieżąco informacje.

dyrektor Ryszard Lech

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum i technikum.

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia – młodociani pracownicy mają obowiązek stawienia się w tym dniu u pracodawcy.

Dni 15 października i 16 października 2020 roku są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przeznaczonymi na dezynfekcję szkoły w klasach liceum i technikum.
Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia – młodociani pracownicy mają obowiązek stawienia się w tym dniu u pracodawcy.