18 maja 2020 r. przypadła 100. rocznica urodzin Wielkiego Polaka - Świętego Jana Pawła II. Głównym punktem obchodów tego jubileuszu w naszym mieście było wydarzenie religijno-kulturalne pt.: "Tu wszystko się zaczęło".

 

 • JP2_1

Do 17 maja czekamy na Wasze prace

Czego można sobie życzyć na swoje święto? 
My w tym roku mamy taki prezent

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Otrzymana dotacja to 12 000 zł natomiast 3.000 zł to wkład własny szkoły i organu prowadzącego.

Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w tym roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.
Już w przyszłym tygodniu przystąpimy do wyboru tytułów, autorów, gatunków... Szykujcie się :)

Nauczycielki bibliotekarki - Anna Horała i Małgorzata Kryszkiewicz

Nowy harmonogram egzaminów maturalnych został opublikowany w komunikacie dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 • termin główny od 8 do 29 czerwca
 • termin dodatkowy od 8 do 14 lipca
 • termin poprawkowy 8 września

Szczegóły w komunikacie

Powiedzenie „obyś żył w ciekawych czasach” to stare chińskie przysłowie i nie jest bynajmniej życzeniem nadejścia dobrych czasów, lecz przekleństwem, trwożnym komentarzem do tego, co się dzieje. Trudno nie zauważyć, że dziś to zdanie jest najbardziej adekwatnym komentarzem do obecnej sytuacji. W historii tej szkoły nigdy nie żegnaliśmy w ten sposób maturzystów. Od miesiąca komunikujemy się ze sobą na odległość, wiedząc, że nie zastąpi to prawdziwej nauki i tego, co jest solą nauczania: bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, wymiany zdań, dyskusji. „Dżuma” Alberta Camusa, którą niedawno omawiałem ze swoją klasą, choć jest powieścią parabolą, dziś ma wymiar przejmująco dosłowny. Zapamiętajcie z niej zwłaszcza zdanie, że „ludzie raczej są dobrzy niż źli” i że „zło na świecie płynie najczęściej z niewiedzy”. Uzbrojeni w wiedzę i umiejętności twórzcie lepszy świat. Potrzebuje on waszej energii i empatii. Niech mi będzie wolno też osobiście pożegnać pierwszą absolwentkę Społecznego Gimnazjum „IT” , która ukończyła z wyróżnieniem nasze liceum, Dorotę Gradzik. Spędziła w murach naszej szkoły 6 lat, a jej świadectwo jest dowodem na to, że nie był to czas zmarnowany. Powodzenia!

dyrektor Ryszard Lech

 

 • PM1

Nietypowo, bo bez uroczystego apelu, przemówień, podziękowań i programu artystycznego, pożegnaliśmy dziś absolwentów liceum i technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu. Po zdalnej klasyfikacji Rady Pedagogicznej absolwenci dziś odebrali świadectwa dojrzałości. Niestety, ze względu na bezpieczeństwo, nie mogły się odbyć żadne związane z tym uroczystości.

Szkołę ukończyli z wyróżnieniem: Dorota Gradzik ze średnią 5,24 w liceum oraz Łukasz Leszczyszyn ze średnią 5,19 w technikum.

Pozostali uczniowie, nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce to:

Daria Czapracka - 4,53 - 4TE,

 • Joanna Wasielewska - 4,72 - 4TE,
 • Natalia Juśkiewicz - 4,53 - 4TE,
 • Filip Gorzelak - 4,68 - 4TI,
 • Szymon Miś - 4,71 - 4TI,
 • Patryk Łuszczyk - 4,7 - 4TI,
 • Jakub Chróściński - 4,45 4TI.

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej nagrodzono Darię Płókarz i Aleksandrę Brygider z LO, a Sebastiana Walniczka, również z LO, za aktywność społeczną.

Za osiągnięcia sportowe wyróżnieni nagrodami zostali: Aleksandra Sarniecka 3LO, Alicja Pytka 3LO, Marzena Michalska 4TH, Daria Czapracka 4TE, Natalia Juśkiewicz 4TE, Łukasz Kaczmarek 4TE, Kornel Lewandowski 4TE, Michał Papierz 4TE, Konrad Rak 4TE, Alan Chmieliński 4TS, Paweł Piotrowski 4TI, Maciej Barczyński 4TI .

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło zamknięcie szkół
do 24 maja 2020 r.
Egzamin maturalny odbędzie się w terminie
od 8 czerwca do 29 czerwca 2020 r.,
a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.
Na początku lipca odbędą się dodatkowe egzaminy maturalne dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w pierwszym terminie.
Egzaminy odbędą się jedynie w formie pisemnej.