Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium z funduszu Rady Powiatu. O stypendium może się ubiegać każdy uczeń, który posiada wybitne wyniki w swojej pracy lub uzyskał sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia, które potrafi udokumentować i chciałby rozwijać swoją karierę naukowa, artystyczną, sportową lub społeczną. Uczeń wypełnia wniosek stypendialny i składa go do 15 września w sekretariacie szkoły. Wnioski są do pobrania u pedagoga i w sekretariacie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkony p. Jolanta Łucka (p.24)

225 nowych uczniów w ośmiu klasach pierwszych pojawiło się na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu.

 

  • rr3

- Aż czternaścioro z absolwentów niepublicznego Gimnazjum "IT", które powołaliśmy do życia trzy lata temu, postanowiło kontynuować naukę w naszej szkole, co tylko potwierdza słuszność podjętej wtedy decyzji o utworzeniu gimnazjum - mówił dyrektor Ryszard Lech. Przypomniał, że już podczas trwających wakacji do szkoły dotarły informacje o bardzo dobrych wynikach matur i egzaminów zawodowych, których zdawalność jest wyższa od średniej wojewódzkiej. Poinformował też, że za Absolwenta Roku uznano Katarzynę Antkowiak, uczennicę klasy IV TER. Na nagrodę w wysokości 1800 zł złożyły się w tym roku: Rada Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół oraz, tradycyjnie już, były absolwent szkoły, obecnie radca prawny, Jakub Gerus.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
odbędzie się 4. września o godz. 9:00 na dziedzińcu szkolnym.
Obowiązują stroje apelowe

Matura poprawkowa w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2017 (wtorek) o godz. 9:00

  • MATEMATYKA - Technikum Leśne
  • J. ANGIELSKI - Zespół Szkół im. T. Kościuszki

Zdający przychodzą o godz. 8:30 z dowodem osobistym.

Do 10 września można składać wnioski o stypendia dla uczniów pochodzących z małych miast i wsi, których sytuacja uniemożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Szczegóły na stronie Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy nie otrzymali jeszcze promocji
do klasy wyższej lub nie ukończyli szkoły
odbędą się w dniach 28,29 i 30 sierpnia b.r.
Harmonogram egzaminów poprawkowych.