Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wszystkich klas mogą ubiegać się o stypendium Starosty Milickiego w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki."

Regulamin przyznawania stypendium oraz wniosek
dostępny jest na stronie starostwa.

Wnioski uczniowie składają w szkole do 13 września u wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
Druki wniosków można również pobrać u pedagoga gab.24

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy

WŁODZIMIERZA FICENESA

naszego emerytowanego kolegę,
wicedyrektora i nauczyciela w latach 1970-1998
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu.

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy

BARBARĘ DOBROWOLSKĄ

pracownicę księgowości w latach 1975 -2017,
naszą emerytowaną koleżankę.
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu.

Przywitaliśmy dziś na apelu 452 nowych uczniów, którzy będą uczęszczać do 15 pierwszych klas. – Było ciężko, ale jesteśmy dobrze przygotowani do nowego roku – mówił dyrektor Ryszard Lech. – Będzie ciasno, ale najważniejsze, że udało się uniknąć drugiej zmiany. Dostawiliśmy ławki w gabinetach, tworzymy nowe pracownie dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, budujemy boisko do piłki plażowej, za zgodą starosty utworzyliśmy nowy etat psychologa, spodziewamy się bowiem nowych zadań związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną. To nie jest normalne, że w jednym roku mamy dwa, a nawet trzy roczniki absolwentów, ale szkoła będzie normalnie pracować. Zadbają o to wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni – kadra kierownicza, organ prowadzący szkołę, nauczyciele i rodzice. Dyrektor apelował do starszych roczników o wsparcie i pomoc dla pierwszoklasistów. Podkreślił, że bezpieczeństwo uczniów będzie w tym roku największym priorytetem. Zaapelował o dbanie o kulturę osobistą: - Dziś odbywa się pierwsza lekcja wychowawcza – mówił. – Skoro mamy apel, to wszyscy mają być na nim obecni. Obowiązują stroje apelowe. Wszystkim nauczycielom i pracownikom należy mówić „dzień dobry”. Musimy dbać o dobre obyczaje, o to, co się nazywało kiedyś kindersztubą, bo w przestrzeni publicznej jest za dużo złych emocji, prostactwa i agresji. 

  • 1

Absolwentem roku została uczennica technikum ekonomicznego, Aleksandra Tyczyńska, która odbierała nagrodę razem z dumną mamą. Starostwo powiatowe reprezentowała wicestarosta Halina Góra, a Urząd Miejski Aleksandra Hanysz. Do szkoły będzie uczęszczać 941 uczniów w 35 klasach.

Odbiór świadectw kwalifikacji w zawodzie uczniów klas trzecich technikum oraz klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca i kucharz
w poniedziałek 2 września w godzinach 9.00-14.00 w sekretariacie szkolnym.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 dla wszystkich klas odbędzie się 2 września o godz. 9.00 na dziedzińcu szkolnym.

OBOWIĄZUJĄ  STROJE APELOWE !

 W przypadku złych warunków atmosferycznych zamiast apelu odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.