Z powodu próbnej matury wszystkie zajęcia wych. fizycznego odbywają się  w małej sali gimnastycznej i  na Orliku.

Wejście do skrzydła bocznego na lekcje jęz.obcych - tylko od strony podwórka pod opieką nauczyciela.

 

Zmiana gabinetów

p.K.Szyszka -3l-gab.52

p.M.Góźdź –1l.- gab.52

p.M. Góźdź – 4l - gab.29

p.P.Chowaniec -7l.-gab.52

p.A.Łukaszyk -2l.-1LOg-gab.21

p.P.Pasznicka -1,2,3,l. - gab.18

p.A.Iskrzycka – 3l. -gab.22

p.A.Ochowicz ( j.niemiecki ) -4,5 l.- gab.52

p.R.Piech- wszystkie lekcje –gab.31

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Zastępca
1 Bień Kamila 1TIp Język polski Uczniowie przychodzą później
3 Bień Kamila 1TES Wiedza o społeczeństwie Iskrzycka Alina
8 Kamińska Elżbieta 1TEp|REL Religia Uczniowie zwolnieni do domu
1 Kryszkiewicz Piotr 1TEp Matematyka D.Milian z czwartku z 7l.
2 Kryszkiewicz Piotr 4TI Matematyka matura próbna
6 Sofińska Bałabuch Barbara 1TSI|t.infor. Zajęcia świetlicowe Tarka Józef
7 Sofińska Bałabuch Barbara 1TES|1/2 Język niemiecki Uczniowie zwolnieni do domu