za p.Ł.Lombarskiego

2.3BW 1/2 -p.I.Kaliciński

za p. M. Wolszczak
2. 4THK-2/2 grupa świetlica
3. 2TE-2/3 grupa świetlica
4. 1TES-1/3 grupa świetlica

za p. R. Piecha

3. 1AW-1/2 grupa świetlica
4. 2BW-2/2 całość p. A. Delewska
5. 4TRS-1/4 grupa zwolniona do dom
6. 4TRS-1/4 grupa zwolniona do domu
za p. J.Górniak
1. 2TS -klasa przychodzi na drugą lekcję
2. 4TRS klasa świetlica

za p. K. Mulika
1. ----
2. 1AW-1/2-
świetlica
3. 1AW-2/2-
świetlica
4. 1TIB-2/2-
świetlica
5. 1THS-2/2-
świetlica
za p. P. Jasińską
4. 2TI-3/3-
świetlica
5. – 7. obecna
za p. K. Kaczmarek
1. 3THR-2/2 grupa przychodzi na drugą lekcję
2. ------
3. 2TE-1/3 grupa świetlica
4. 1THS-2/3-
świetlica
5. 1THS-1/
2-świetlica
za p.K.Dutkowiak
1.1TES-obecna
2.1TES 1 /2-obecna
3.1THS-świetlica
4.1TIA-świetlica
5.------
6.1AL-klasa zwolniona do domu
7.1TIA-klasa zwolniona do domu
za p.S.Mikrut
1.2TH-klasa przychodzi na drugą lekcję
2.1THS 1 /2 -p.A.Iskrzycka
za p.I.Kalicińskiego
1.
2.obecny
3.------
4.1AW 2/2 -świetlica
5.1TIB 1 /2 -świetlica
6.2BW 1 /2-uczniowie zwolnieni do domu
7.2BW 1 / 2-uczniowie zwolnieni do domu
za R.Forstera
1-2 ----
3.1TIB-świetlica
4.3TS-śweitlica
5.2TS-świetlica