za p.R.Piecha

1. ----

2.2TH 2/2 - p.P.Chowaniec -cała klasa

3.2TH 1 /2 -p.P.Chowaniec -cała klasa

za p.B.Szmigla

1.------

2.-----

3.3TI 1 /2 -p.M.Kryszkiewicz - zajęcia biblioteczne

4.3TI 1 /2 -p.M.Kryszkiewicz - zajęcia biblioteczne

5----------

6.2TI 2/3-p.A.Bąk-Smyrnów z 8 l.

7.2TI 2/3-uczniowie zwolnieni do domu