za B.Barszczewską

3.3TS-świetlica

4.3THR-świetlica

5.2TI-świetlica

6.1TIA-świetlica

7.1TIB-klasa zwolniona do domu

 za p. I.Sobczak
1. #rn3 grupa świetlica
2. 2TS-2/3 grupa świetlica
3. 2TS-2/3 grupa świetlica
4. #n01 grupa świetlica
5. -------
6. 2AW-2/2 grupa zwolniona do domu
za p. A. Łukaszyk
1. 1THS klasa przychodzi na drugą lekcję
2. 2TH  świetlica
3. 1TES -świetlica
za p. R. Piecha
3. 1AW-1/2 grupa świetlica
4. 2BW-2/2 całość p. A. Delewska
5. 4TRS-1/4 grupa zwolniona do dom
u
6. 4TRS-1/4 grupa zwolniona do domu
za p. M. Góźdź
2. 4THK-1/2 grupa świetlica
3. 3THR-2/2 grupa świetlica
4. 1TES-2/3 grupa świetlica
za p. D. Budnika
3.
3TE p. H. Krawiec z l.7
4.
------
5. 3TE klasa zwolniona do domu
6. 3TE klasa zwolniona do domu
7. 2TI klasa zwolniona do domu
za p. E. Kamińską
1. 3TS klasa przychodzi na drugą lekcję
2. 2TE- p. A. Iskrzycka z l. 1
3. 1AL-
p.W.Kluga
4. 2AW -
p.R.Lech ze środy 10.01.2018
5. 3BW- klasa zwolniona do domu
6. 3THR- klasa zwolniona do domu

 

Klasy 3TS,1THS, 2TE przychodzą na drugą lekcję