Komisja stypendialna, złożona z kadry kierowniczej placówek oświatowych powiatu milickiego, przyznała stypendia Starosty Milickiego na rok 2015/16. W gronie wyróżnionych znalazło się 10. uczniów Zespołu Szkół

MARIKA KOLASA - średnia ocen 4,81

Uczennica klasy 3 TER

   • I m-ce w powiatowym konkursie plastycznym "Z czystej krainy zdrowy Pan Karp"
   • wyróżnienie w szkolnym konkursie plastyczno - fotograficznym "Drzewo"
   • II m-ce w Olimpiadzie Teologicznej (etap szkolny)
   • udział w Olimpiadzie Teologicznej (etap diecezjalny)
   • zakwalifikowanie się do II etapu "V Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach"
   • wyróżnienie w konkursie na biznesplan "Inkubator szkolnych biznesów"
   • członek Klubu Europejskiego
   • członek Samorządu Szkolnego
           • tworzenie dekoracji (plakaty okolicznościowe, napisy, gazetka)

MARCELINA PŁÓCIENNIK - średnia ocen 4,88

Uczennica klasy 3 TER

   • pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
   • prowadzenie apeli na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
   • prowadzenie apelu na zakończenie roku szkolnego maturzystów
   • prowadzenie apeli okolicznościowych
   • organizowanie kiermaszy charytatywnych
   • organizowanie szkolnej zbiórki żywności i przygotowanie paczek dla potrzebujących uczniów naszej szkoły
            • udział w konkursach matematycznych

KATARZYNA ANTKOWIAK - średnia ocen 5,13

Uczennica klasy 3 TER

   • Zakwalifikowanie się do II etapu konkursu Wiedzy o Podatkach
   • III mijsce w konkursie szkolnym o UE
   • III miejsce w konkursie recytatorskim z języka angielskiego
   • Konkurs recytatorski z języka polskiego
   • Udział w konkursie "Inkubator szkolnych biznesów"
   • Konkurs Wiedzy o Prawie
   • Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorstwie
   • Udział w konkursach matematycznych: Pangea i Euklides
  • Udział w konkursach językowych : Poliglota- język angielski, Poliglota- język polski

BARTOSZ STAWINOGA

Uczeń klasy 3 LO

   • III miejsce- Puchar Polski Juniorów
   • Imiejsce- Międzynarodowy Turniej Juniorów – Słowacji
   • III miejsce- Międzynarodowy Turniej Juniorów "Austria Open''
   • III miejsce- Mistrzostwa Polski Juniorów
   • III miejsce- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów
   • reprezentant kraju na Mistrzostwach Europy Juniorów- Turcja
            • Członek Kadry Narodowej Juniorów

PATRYK MARCINIAK- średnia ocen 4,9

Uczeń klasy 2 TI

   • II miejsce w szkolnym konkursie z języka angielskiego, udział w etapie powiatowym
   • Udział w konkursie matematycznym PANGEA
   • Udział w konkursie informatycznym Bóbr informatyczny
   • Udział w konkursie plastyczno- polonistycznym z okazji Święta drzewa
   • Udział w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
   • Zaangażowanie w działalność koncertową Społecznego ogniska Artystycznego Mezzoforte

ALEKSANDRA RUDAWSKA - średnia ocen 5,15

Uczennica klasy 4 TE

   • I miejsce w Konkursie Biblijnym - etap szkolny
   • II miejsce w V Dolnośląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach
   • Zakwalifikowanie się do pierwszej dziesiątki Konkursu Wiedzy o Podatkach - etap ogólnopolski
   • Udział w licznych konkursach szkolnych
   • Praca w ramach wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu
            • Przewodnicząca Klubu Europejskiego w naszej szkole

ZOFIA DURA - średnia ocen 4,85

Uczennica klasy 2 TRS

   • I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim w kategorii Poezja Śpiewana
   • I miejsce w szkolnym konkursie Wiedzy o Patronie
   • III miejsce w dyktandzie okolicznościowym "Polonez Kościuszki"
   • II miejsce w szkolnym konkursie „Wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości”
            • działalność wolontariacka na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

ALEKSANDRA TYCZYŃSKA - średnia ocen 5,72

Uczennica klasy 1 TE

   • tytuł Prymusa Gimnazjum w roku 2014/2015
   • I miejsce w konkursie fotograficznym z języka niemieckiego- etap szkolny
   • Wyróżnienie w konkursie poezji Jana Pawła II
   • Udział w konkursie biblijnym
   • Udział w konkursie polonistycznym Moja wymarzona szkoła- etap powiatowy
   • Udział w konkursie geograficznym Z geografią za Pan Brat
          • Udział w konkursach recytatorskich

BARTOSZ MAŁYSZ - średnia ocen 5,43

Uczeń klasy 1 TE

   • II miejsce w powiatowym konkursie "Z ekologią za pan brat" 2015
   • Udział w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy O Zdrowiu 2015
   • I miejsce w szkolnym konkursie chemicznym 2015
   • Udział w X Powiatowym Konkursie Chemicznym "Młody chemik eksperymentuje" 2015
   • Udział w XII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego pt. "Gramatyka i ty" 2015
   • Udział w IX Dolnośląskim Konkursie Geograficznym "Alfred" "Afryka-kontynent biedny i bogaty" 2015
   • Uczestnictwo w projekcie edukacyjnym pt "I ty możesz zostać olimpijczykiem" 2013
   • Uczęszczanie na ćwiczenia laboratoryjne "Chemia nieorganiczna(podstawy) w ramach projektu edukacyjnego "Młody chemik eksperymentuje" 2015
   • Udział w międzygimnazjalnym konkursie ortograficznym 2013 i 2015
   • Udział w IV wojewódzkim etapie XIII edycji ponadregionalnego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" 2014
   • I miejsce w powiatowym etapie konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" 2014
   • I miejsce w gminnym etapie konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" 2014
   • III miejsce w szkolnym etapie konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" 2014
   • I miejsce w szkolnym etapie konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" 2015
   • I miejsce w etapie szkolnym konkursu Liga Naukowa 2015-Część humanistyczna
   • I miejsce w szkolnym etapie konkursu Humanistyczna Liga Naukowa 2014
            • Udział w V Międzygimnazjalnym Konkursie Przyrodniczym pt. "Człowiek w środowisku przyrodniczym" 2015

BARTOSZ HĘCIAK

Uczeń klasy 2 LO

   • Najlepszy Strzelec Sezonu 2014/2015- Król Strzelców 51 goli
   • I miejsce wraz z drużyną (jako kapitan) w Lidze Terenowej Juniorów Starszych 2014/2015 i awans do klasy okręgowej 2015/2016
   • Najlepszy Strzelec finału Gminnego Rozgrywek Piłki Nożnej Halowej MISTRZ ROCZNIKA 2014
   • Najlepszy zawodnik w Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Dobrzyca 2014
   • Najlepszy Strzelec w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu Milickiego 2013
           • V miejsce w Finale Strefy wrocławskiej w piłce nożnej chłopców 2013